Az erények üdvözlése

 

Üdvözlégy Bölcsesség Királyné, tartson meg téged az Úr nővéreddel, a szent tiszta egyszerűséggel egyetemben. Szent Szegénység Úrnő, tartson meg téged az Úr nővéreddel, a szent alázatossággal egyetemben. Szent Szeretet Úrnő, tartson meg téged az Úr nővéreddel, a szent engedelmességgel egyetemben. Mindnyájan ti, szent erények, tartson meg benneteket az Úr, kiből eredtetek és közénk jöttetek. Nincs ember a földkerekségen, aki csak egyet is meg tudna közületek magának szerezni, ha előbb meg nem hal. Aki csak egyet is bír közületek, és a többi ellen nem vét, valamennyiőtöket birtokolja; És aki csak egyikőtök ellen vét, egyikőtöket sem mondhatja magáénak és valamennyiőtök ellen vét. És mindegyikőtök megszégyeníti a bűnöket és vétkeket. A szent Bölcsesség megszégyeníti a sátánt és minden gonoszságát. A szent tiszta egyszerűség megszégyeníti e világ minden bölcsességét és a test bölcsességét. A szent szegénység megszégyeníti a világ minden kapzsiságát, fukarságát és aggályait. A szent alázatosság megszégyeníti a gőgöt, és a világban élő embereket s általában mindent, ami a világban van. A szent szeretet megszégyenít minden ördögi és a testi kísértést, úgyszintén minden testi félelmet. A szent engedelmesség megfékez minden testi és érzékies vágyat. Az engedelmes ember megfegyelmezett testét kész alárendelni a lélek szolgálatának, alávetni testvére akaratának és a világ minden emberének, sőt nemcsak az embereknek, hanem a szelíd és vad állatoknak is, hogy azt tehessék vele, amit akarnak, már amennyire az Úr onnét felülről megengedi ezt nekik.