Lelkitükör házasoknak – 3.

Lelkitükör házasok számára – 3.

Önmagammal való szembetekintés

 • Elfogadom-e önmagam olyannak amilyennek Isten teremtett, a tulajdonságaimat, fizikai alkatomat?
 • Elfogadom-e, hogy NŐnek illetve FÉRFInak teremtett engem Isten?
 • Saját egészségemre, fizikai ápoltságomra figyelek-e?
 • Vannak-e céljaim?
 • Nyitott vagyok-e Isten felé?
 • Istennek tetsző-e az, ahogy a napjaimat töltöm?
 • Van-e mindennap kapcsolatom Istennel, imádkozok-e mindennap Hozzá?
 • Teremtek-e magamnak pár perc csendet naponta, hogy magamba tekintsek?
 • Megvizsgálom-e tetteimet a nap végén?
 • Őszintén megbánom-e bűneimet Isten előtt?
 • Titkolok-e el bűnöket a gyóntatószékben?
 • Isten az, aki új szívet ad nekünk, hogy bűneinkből megtérjünk. Hiszem-e, hogy a szentgyónás által új szívet kapok tőle? „Most azonban vessétek le a régi embert…. és öltsétek magatokra az újat, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig.” Kol 3,1-11
 • Mi tart vissza attól, hogy levetkőzzem a régi embert és felöltsem az újat?
 • Akarom-e én, hogy új ember legyek, Isten segítségével küzdjek keményen minden nap a helytelen cselekedeteim elhagyásáért?

Házastársammal szembeni vétkek

Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére: férfinak és nőnek teremtette őket.” Ter 1, 27

 • Egyenrangú társnak tekintem-e házastársamat?
 • Uralkodok-e társam felett védve magam az igével, hogy a „férfi feje az asszonynak”?
 • Tisztelem-e társamat?
 • Lenézem-e társamat tudása miatt: nincs annyi iskolája, mint nekem, vagy mert helytelenül ír, vagy beszél… stb?
 • Meghallgatom-e társam ötleteit, kívánságait?
 • Hozok-e döntéseket egyedül, akkor, amikor az ő véleményét is ki kellene kérjem?
 • Elhanyagolom-e a társamat?
 • Szánok-e időt a kettőnk közötti kapcsolat ápolására?
 • Mondom-e naponta neki, hogy szeretem?
 • Kényeztetem-e társamat apró figyelmességekkel, megölelem-e naponta, adok-e puszit, csókot stb.?
 • Elhanyagolom-e, hogy néha romantikus hangulatot teremtsek kettőnknek?
 • Hagyok-e időt neki a hobbijára, ami neki örömet szerez, még ha én azt nem is tartom fontosnak?
 • Irányítom-e, befolyásolom-e őt, hogy mindig azt tegye, amit én szeretnék, hogy csináljon?
 • Szoktam-e „lehúzni”, megszégyeníteni társamat mások előtt?
 • A házasságunkban lévő problémákért általában a társamat okolom-e?
 • Kiabálok-e társammal, bántom-e, vagy zsarolom-e bizonyos célok elérése érdekében?
 • Lenyugszik-e a nap a haragunk felett”? (Ef 4,26)
 • Segítek-e társamnak az otthoni feladatok elvégzésében, vagy hagyom, hogy egyedül csinálja?
 • Segítek-e társamnak a gyereknevelésben?
 • Szándékosan vagy lustaságból idegesítem-e társamat azzal, hogy megvárom: többször is elismételje kérését, amíg megteszem?
 • Elhanyagolom-e az otthoni teendőimet (főzés, mosogatás, szemét eltakarítás, különböző javítások, stb.)?
 • Türelmetlen vagyok-e társammal szemben amiatt, hogy lassú a hallásra, cselekvésre vagy lelki fejlődésre?
 • Szánunk-e időt közösen az imára, hálaadásra, dicsőítésre? Részt veszünk-e a szentmisén?
 • Figyelek-e arra, hogy családom papja legyek?
 • Meghallgatom-e társamat, hogy elmondja érzéseit, amikor valamivel megbántom, vagy magára hagyom?

Pénz a családban

 • Megbeszéljük-e az anyagi költségeinket?
 • Döntök-e egyedül pénzbeli dolgokban társam tudta nélkül?
 • Megfontoltan költekezünk-e?
 • Segítünk-e rászorulókon?
 • Vannak-e pénzbeli tartozásaim, tartozásaink?
 • Elhanyagoljuk-e adósságaink, számláink vagy az egyházi adó kifizetését?
 • Folyamodok-e szerencsejátékokhoz, fogadásokhoz?
 • A pénz hajszolása eltávolít-e minket Istentől és egymástól?
 • Mennyire pénzközpontú az életünk, hatalmába tart-e a pénz hajszolása?
 • Folyamodok-e törvénytelen úthoz vagy bűnhöz nagyobb nyereség reményében?

Szexualitás

 • Elfogadom-e társam fizikai kinézetét?
 • Megadom-e, ami „a házastársamnak jár”?
 • Együttlétünk során figyelek-e társam igényeire, hogy neki mi a jó, vagy csak a magam kielégülését keresem?
 • Kötelességtudatból vagyok-e együtt a társammal, vagy örömemet lelem az együttlétben?
 • Gyakran keresek-e kifogásokat (fejfájás, gyerek, stb.) csak hogy ne nyaggasson a párom az együttlétért?
 • Fantáziálok-e másról, miközben társammal vagyok?
 • Keresem-e, vágyok-e másra a társamon kívül?
 • Történt egy házasságtörés? Fenn áll-e ez a kapcsolat?
 • Előfordult-e alkalmi „fizetett kapcsolat”?
 • „Legeltetem-e a szemem máson”, tudva azt, hogy ez bűn?
 • Folyamodok-e önkielégítéshez?
 • Nézek-e pornográf anyagokat?
 • Elvárok-e a társamtól olyan dolgokat a szexualitásban, amelyeket ő nem akar?
 • Járok-e esti klubokba, lokálokba?
 • A családtervezésben Istennek is tetsző, megengedett módszereket használok-e? Kerülöm-e a tiltott fogamzásgátló módszereket (abortusz, abortusztabletta, esemény előtti és utáni tabletták, spirál, indokolatlan petevezeték elkötés, óvszer, stb.)?

Gyerekeink elleni vétkek

Napjainkban mindenki siet; pozíciót, jólétet akar elérni – s ennek következtében a gyermekek nagyon keveset kapnak szüleikből” (Kalkuttai Szent Teréz anya)

 • Okoztunk-e méhen belüli testi vagy lelki sérülést gyermekünknek: örömmel fogadtuk-e gyerekünk érkezésének hírét, nehezteltünk-e a jöttére, születése előtt vagy után mondtunk-e olyan kijelentéseket, melyekből a gyerekünk arra következtethetett, hogy terhünkre van?
 • Ártunk-e gyerekünknek a nevelési módszereinkkel?
 • Következetesen járunk-e el gyermekeinkkel?
 • Töltünk-e minőségi időt velük? Miközben gyermekemmel foglalkozok, egyebet csinálok-e mellette (mert így igazából nem is vagyok vele)?
 • Figyelmet fordítok-e arra, hogy gyermekem mivel tölti az idejét?
 • Teljesítmény centrikus gondolkodás is lehet bűnforrás: a maximumot várom-e el a gyermekemtől, hogy állandóan helyesen viselkedjen, jól teljesítsen az óvodában, az iskolában stb.?
 • Gyermekemet szeretem, vagy csak a teljesítményére vagyok büszke?
 • Tudom-e, hogy mi gyermekem „szeretetnyelve” és eleget teszek-e ennek?
 • Szoktam-e megjutalmazni gyermekemet, megdicsérem-e naponta?
 • Hangoztatom, hogy mennyi mindent megteszek a gyermekért, miközben a gyermek érzelmi igényei kielégítetlenül maradnak?
 • Beszélgetek-e vele, illetve meghallgatom-e gyerekeimet?
 • Az általunk hordozott sebeket „átadjuk-e” gyermekeinknek?
 • Érzi-e a gyermekem a munkahelyi problémáimat?
 • Szoktam-e kigúnyolni gyermekem?
 • Gyerekeink előtt veszekszünk-e, nézeteltéréseinket előtte vitatjuk-e meg?
 • Ha ideges vagyok dühömet gyerekeimen vezetem-e le?
 • Tudatában vagyok, hogy a büntetés, ezen belül is a gyerek testi bántalmazása (elfenekelés, a sokat emlegetett „atyai pofon”, pálcázás stb.) hatalmas veszélyeket rejt magában, de a túlzott engedékenység és az elkényeztetés is nagyon távol áll Isten szándékától?
 • Kiabálunk-e gyerekeinkkel, bántalmazzuk-e fizikailag, ami testi vagy lelki károkkal járhat?
 • Beismerem-e hibámat, kérek-e bocsánatot tőle, ha megbántom, vagy ha helytelenül járok el?
 • Figyelünk-e gyermekeink testi, szellemi, lelki fejlődésére, növekedésére?
 • Gyerekeinknek halhatatlan lelkük van és ennek megmentésében az örök élet számára nekünk is feladat jutott. Hogyan végezzük ezt a ránk bízott feladatot?
 • Imádkozunk-e gyermekeinkkel együtt?
 • Olvasok-e vagy mesélek-e a Bibliából nekik?
 • Átadjuk-e gyermekeinknek Jézus örömhírét?
 • Elvisszük-e gyermekeinket templomba, vagy csoportokba, közösségekbe, ahol Istenről hall?
 • Küldjük vagy hívjuk őket az Úr házába?

Szüleimmel, testvéreimmel, társam szüleivel és testvéreivel szembeni vétkek

Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.” Kiv 20,12

 • Mellettük állunk öregségükben?
 • Tisztelem-e, szeretem-e szüleimet és társam szüleit?
 • Imádkozok-e szüleimért, testvéreimért, társam szüleiért és testvéreiért?
 • Figyelek-e öregedő szüleim, társam szülei egészségére?
 • Nyújtunk-e – ha szükséges – fizikai vagy anyagi segítséget öregedő szüleinknek?
 • Törekszem-e a szüleimmel és társam szüleivel való békességre?
 • Adok-e alkalmat arra, hogy örömüket leljék az unokáikban?
 • Figyelünk-e szüleinkre, testvéreinkre, hogy lelkük üdvösségre jusson?
 • Megbeszéljük-e szüleinkkel, testvéreinkkel az adódó problémákat és sérelmeket?
 • Kérünk-e bocsánatot szüleinktől, társunk szüleitől, ha megbántjuk őket, vagy ha ők minket, akkor megbocsátunk-e?
 • Öregedő szüleinknek nagyon fontos, hogy meghallgatjuk őket. Én milyen „meghallgató” vagyok?
 • Szüleinknek, társunk szüleinek mondunk-e köszönetet a segítségükért, szoktuk-e megdicsérni őket, hogy értékesnek érezzék öregségükre magukat?
 • Irigy vagyok-e testvéremre vagy az ő anyagi helyzetére?
 • Szül-e vitát, kapzsiságot, irigységet köztem és testvérem közt az örökség?