Lelkitükör fiataloknak – 5. tízparancs alapján

Lelkitükör fiataloknak
A tízparancsolat alapján

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!

 • Tudatos-e bennem, hogy Istennek, mint minden jó teremtőjének köszönettel tartozom?
 • Gyermeteg vagy felnőtt istenkép él bennem?
 • Akarok-e kibújni a személyes felelősség alól?
 • Jelen van életemnek a babona, a horoszkóp és egyebek?
 • Van bátorságom csalódást, veszteséget, korlátokat elviselni és felvállalni?
 • Mi veszélyezteti a leginkább a szabadságomat?
 • Mi a hit szerepe az életemben?
 • Imádkozom, elmélkedek? Gondolkodom Istenről?
 • Megvizsgálom-e néha mi a szerepe Istennek az életemben?
 • Törekszem személyes kapcsolatra?
 • Képzem magamat, és megosztom lelki értékeimet?
 • Viselkedésemből kiérezhető a megbocsátás és a szeretet?
 • Engedem hogy Isten személyesen szólítson meg, vagy csak önnevelési eszköznek tekintem?
 • A véleményeim önérdekűek, vagy közösségi a gondolkodásom?
 • Vállalom a harcot a hitemért, mások jogaiért?
 • Akarok elköteleződni az Isten értékei mellett?

2. Isten nevét hiába ne vedd!

 • Törekszem a műveltségemnek megfelelő istenképet kialakítani?
 • Elfogadom az embereket hibáikkal együtt, vagy igényeket támasztok? Nem akarok mindenkit a magam képére átalakítani?
 • Másokban nem a magam hibáit utasítom el? Törekszem a tökéletesítésemre?
 • Kíváncsi vagyok mások véleményére? Kinek a kritikáját, véleményét fogadom el? Tudok őszintén, kívülről tekinteni magamra, hogy ne legyek elfogult?
 • Vállalom a felelősséget, hibáimat?
 • Életemet Krisztus határozza meg? Felületesen vagy bensőséges kapcsolat alapján beszélek Istenről?
 • Nincs bennem lekicsinylés, gőg, önteltség, nagyképűség?
 • Osztozom a felelősségben és az elismerésekben is?
 • Isten és a neve nem csak kibúvó a felelősség alól?
 • A szent jelek csak a szobámban, vagy a szívemben is vannak?
 • Tudatosítom Isten nevét, megszólítását és jelenlétét?

3. Az Úr napját szenteld meg!

 • Rendes és rendszeres az időbeosztásom?
 • Megfelel a munkám a tehetségemnek, adottságaimnak?
 • Gondot fordítok a rendszeres továbbképzésre, vagy elég a minimum?
 • A jutalomért-elismerésért, vagy az Isten értékeinek kibontakoztatásáért dolgozok?
 • Tudok együtt dolgozni másokkal?
 • Kikkel és hogyan pihenek?
 • Értelmes aktivitással használom a szabadidőmet, vagy csak lötyögéssel henyélek?
 • Igénylem a közösségi együttléteket, vagy elég vagyok magamnak?
 • Nyitott vagyok mások kapcsolataira, vagy mindenki járja a maga útját?
 • A szabadidőmből szolgálok valamit a közösségnek, Egyháznak?
 • A vasárnap az unalmas kötelezettség, vagy a megszentelődés?
 • Vasárnap is van időm a csendhez-elmélkedéshez?
 • Nem terhelem magam szükségtelenül vasárnap is?
 • Istenért végzett munkám mellett Istennel is tudok időt tölteni?
 • Egységben van a vasárnapom hitmegvallása a hétköznapjaimmal?
 • Templomlátogató közönség vagyok, vagy a közösség nyitott tagja?
 • Szívesen veszek rész a liturgiában tevőlegesen a szolgálatommal?
 • Van-e hatással a mise az életemre és a hétközbeni tevékenységeimre?

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

 • Hogyan alakul a közös életünk, a tisztelet és a megbecsülés jegyében?
 • Csak a teljesítményt értékelem, vagy a személyt tisztelem?
 • Szívesen fogadom a nemzedékek együttélését? És értéknek tekintem-e?
 • Elfogadom a tapasztalatokat, vagy mindent a magam feje után akarok?
 • Tiszteletet és szeretetet adok annak akinek kijár? Vagy csak vak engedelmességet?
 • Annyi tiszteletet adok mint amennyit én is elvárok a felnőttektől?
 • A tekintélyt csak a hatalom gyakorlásának látom, vagy ki is lehet érdemelni?
 • Azt, úgy és akkor bírálok, ahogy épülni lehet belőle?
 • „Kerékpáros vagyok, aki felfelé görnyed, lefelé tapos?”
 • A tekintéllyel szembeni bírálatom építő, vagy romboló?
 • Véleményemet megfelelő stílusban tudom előadni ? 

5. Ne ölj!

 • Ártok a saját egészségemnek önpusztítással (alkohol, kábítószer, dohányzás)?
 • Óvom a saját és a mások egészségét?
 • Közlekedési szabályok megtartása?
 • Karban tartom fizikumomat, vagy tespedt lusta vagyok?
 • Az ösztöneim felett úrrá tudok lenni okos megfontolással?
 • Megtartom a munka-pihenés-szórakozás szükséges arányait?
 • Véleményemben, gondolkodásomban a még meg nem született élet mellett foglalok állást?
 • Vállalom a konfliktusokat az igazság érdekében?
 • A béke és a nagyobb jó érdekében tudok vissza is vonulni?
 • Tudok különbséget tenni jogos önszeretet és hibás önzés között?
 • A hibákat látva a megbékélés eszköze tudok lenni a környezetemben?
 • Hiszem az örök életet és a feltámadást, és tudok ezekről őszintén hitet is tenni?
 • Szórakozásaimban van helye az erőszaknak? (horror, háború)

6. Ne paráználkodj!

 • Elfogadom magam férfinak/nőnek?
 • Kitől tanultam meg a nememnek megfelelő viselkedést – beszédmodort – öltözködést?
 • Családi körben láttam-e a szeretet külső jeleit? Hogyan fogadtam?
 • Indokoltak a külsőmmel való elégedetlenségeim?
 • Tudom-e indokolni vágyaim megfékezését, vagy csak elfojtom azokat?
 • Van helyes utam a kiélés és a vétkes elnyomás között?
 • Kihívó viselkedéssel nem vonzok másokat is nehéz helyzetbe?
 • A teljes embert keresem a másik félben, vagy csak kihasználni akarom?
 • Tudok felelősen beszélni kérdéseimről, gondjaimról?
 • Kapcsolataimban kíváncsi vagyok a másik egyéni érzelmeire-nehézségeire?
 • Törekszem a valódi baráti kapcsolat értékeinek kialakítására?
 • Versenytársat vagy azonos méltóságú partnert keresek?
 • Készülök Isten munkatársa lenni a teremtés művében?
 • Nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget a szexualitásnak a kapcsolaton belül?
 • A kíváncsiságom és a divat elvárasai megelőzik-e az őszinte szeretetemet?
 • Az eddigi nemi kapcsolataim miért voltak felelőtlenek, elhamarkodottak?
 • Hogyan gondolok a házaséletre, jövendőbelimre?
 • Erősítem magamban az Isten által elgondolt szent házasság gondolatát?

7. Ne lopj!

 • Fényűző életet élek-e? Nem érném be kevesebbel?
 • Túl sokat fogyasztok?
 • Természetesnek tartom az igazságtalan tulajdoni és munkaviszonyokat? Teszek valamit a hiányok csökkentésére?
 • Örökösen sóvárgok és elégedetlenkedek?
 • A pénz, a vásárlás okoz-e boldogságot?
 • Belesodródom a reklámok vonzásába és kísértéseibe?
 • Többnek gondolom magam a dolgok birtoklásával?
 • Becsületes vagyok a közlekedésben, a közösség kiadásainak vállalásában?
 • A kölcsönadott/kapott dolgokat rendesen kezelem-e?

8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

 • Komolyan veszem az igazságot, a kijelentések tartamát?
 • Nem csak szólamokat hajtogatok, amiket nem is gondolok végig?
 • Fejlesztem magamban a kellő kritikai érzéket a hírekkel szemben?
 • Ártok mások jó hírének, becsületének felesleges dumálással?
 • Szoktam-e megjátszani magam mint az igazság nagy bajnokát?
 • Jobb színben tüntetem fel magam a valóságnál?
 • Én állok minden mondatom központjában?
 • A szeretet, igazság, jóindulat mondatja velem az igazságot, vagy valami más?
 • Nem játszok ki embereket a távollétükben?
 • Magam és Isten előtt vállalom a véleményemet, még ha nehéz is?
 • El tudom fogadni az ellenvéleményeket, és tudok-e váltani a magam meggyőződésén?
 • Megbízható vagyok, vagy egy link alak? El tudom-e fogadni?
 • Kenegetem az igazságot, vagy fel tudom vállalni a következményeivel együtt?
 • A gyónásaim „csomagolástechnikai mesterművek”, vagy őszinték.

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

 • Mi köti le a gondolataimat? Csak földi érdekek, vagy szellemi, erkölcsi értékek?
 • Úszok a közvélemény hazug áradatával, vagy vállalom a hívő élet következményeit?
 • Nagyobb értékért le tudok mondani a haszonról?

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

 • Nem hagyom-e magam a kíváncsiság és a divat őrületének kiszolgáltatni?
 • Az aszkézis csak felesleges és elkerülhetetlen rossz?
 • Van helye Krisztus keresztjének az életemben? Vagy csak dekoráció a szobám falán?
 • Vállalok-e önkéntes lemondást?