Lelkitükör fiataloknak – 2.

Mikor gyóntam utoljára? Milyen gyakran szoktam áldozni?

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Mi és/vagy ki miatt szorul háttérbe Isten hétköznapjaidban? Mennyire hiányosak ismereteid? Fejlődik hited életkorodhoz képest? Ismered-e, tudod-e, tapasztalod-e, elfogadod-e, hogy Ő nagyon szeret téged? Tanulás, számítógép, TV, internet, facebook, szórakozások is főbb helyen vannak? Szoktál naponta beszélgetni Vele? Olvasod, átelmélkeded, éled az evangéliumot? Vallásos olvasmányaid is vannak? Jársz hittanra?

 

2. Isten nevét hiába ne vedd!

Hogy beszélsz? Istenről csak tisztelettel? Töltelékszónak sem használom nevét? Káromkodás? Csúnya, nyomdafestéket nem tűrő szövegek? – Nemcsak a vallásos, de az intelligens, kulturált ember is odafigyel beszédmódjára, szókincsére!

 

3. Az Úr napját szenteld meg!

Minden vasárnap részt veszel a szentmisén? Nem is késel el? Szentáldozáshoz minden szentmisén járulsz? A perselybe is dobsz minden alkalommal? Rendszeresen (1-2 havonként) gyónsz? Szolgálatot is vállalsz (ministrálás, felolvasás, ének)? Amennyire lehet, hétköznapi munkát ugye nem végzel? Ünnepelsz, pihensz?

Az Egyház, plébániai közösségem életében tevékenyen részt veszek (programok, munkák)? Anyagi­lag is támogatom plébániai közösségem (egyházi adó=bevételem 1%-a – akár a zsebpénzből is!)?

A böjti napokat (pl. minden pénteket) komolyan veszem?

 

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

Szüleim, nagyszüleim, tanáraim, főnökeim iránti tisztelet, szeretet, engedelmesség?

Testvére(i)mmel való kapcsolatom? Keresztszüleimmel való kapcsolatom?

 

5. Ne ölj!

Vigyázok magam és mások testi-lelki épségére? Szeretetlen beszéd, vitatkozás, veszekedés? Tudok, szoktam bocsánatot kérni? Hetvenszer hétszer is megbocsátani („Ne nyugodjék le a nap haragotok felett” Ef 4,26)? Emberi kapcsolataimban működik a szeretet? Nem ölöm magam? Nikotin, ital, kábítószer, gyógyszerek? Étkezés rendben? Pihenés? Közlekedési szabályok betartása?

 

6. Ne paráználkodj!

A szexualitás helyén van életemben? Gondolataim, beszédem, cselekedeteim tiszták? TV, olvasmányok, internet… szemem? Az együtt járásunk is tiszta, „testmentes”? Saját testem sem játékszer – önkielégítés?

 

7. Ne lopj!

Ami nem az enyém, az nem az enyém! Kis dolgokban is hűséges vagyok? A napot sem lopom? Kötelességteljesítés? Mulasztások? Lustaság? A rám bízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzem?

 

8. Ne hazudj!

Őszinteség, igazmondás? Pletykálkodás, rágalmazás, mások hibáinak kibeszélése? Mások becsületében nem tettem kárt? Mindig igazságos vagyok?

 

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

Hűség – már házasság előtt! Őrzöm magam annak a valakinek, aki számára teremtve vagyok (a házasságig megőrzött szüzesség… érintetlenség!)? Együttélés sincs?

 

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

Irigység? Önzés? Gyűjtési szenvedély? Szívesen adok, ajándékozok? Tudok együtt örülni másokkal? Tudok gratulálni mások sikereinek?