Lelkitükör férj és apa számára

 1. Érvényes egyházi házasságban élek? Fáradoztam-e kezdettől fogva szeretetünk és házasságunk kiépítésén? Még ma is?
 2. Gondom van-e rá, hogy feleségemmel közösen megbeszéljünk mindent?
 3. Ismerem-e, elismerem-e feleségem jogos kívánságait, törekszem-e megérteni őt és nézeteit?
 4. Lelkiismeretesen gazdálkodom-e pénzzel és vagyonnal? Feleségemet kielégítően ellátom-e mindennel, amire saját magának, a háztartásnak, a gyermekeknek szüksége van? Vagy fösvény vagyok a háztartásra?
 5. Feleségem és gyermekeim igazán bizalommal vannak-e hozzám, vagy félniük kell tőlem?
 6. Mértékletes vagyok-e ivásban, dohányzásban, házastársi igényekben? Vagy valódi önző? Uralkodom-e haragomon?
 7. Kölcsönös tisztelettel és tapintattal vagyunk-e egymás iránt? Elmulasztom-e gyakran, hogy feleségem iránt bizonyságát adjam szeretetemnek és gyengédségemnek?
 8. Megdicsérem-e sokszor, elismerésben részesítem-e rendszeresen feleségemet? Megünneplem-e születésnapját, névnapját, házassági évfordulónkat?
 9. Gondolok-e mindig arra, hogy feleségem boldogságát találja odaadásában, és érvényesüljön társadalmilag?
 10. Szoktam-e feleségemet szidni, sértegetni, a gyermekek és idegenek előtt ócsárolni?
 11. Meg vagyok-e győződve, hogy feleségem és gyermekeim nagyobb dolgokban is félelem és gátlás nélkül fordulnak hozzám?
 12. Őszinte és igaz vagyok-e mindig feleségem iránt? Tud-e mindenről, amit teszek? Gyakran írok-e neki, ha úton vagyok?
 13. Imádkozom-e, hozok-e áldozatot feleségemért? Erősítem-e Istenbe vetett bizalommal? „Krisztus Lelke, szenteld meg őt!”
 14. Igazán mellette állok-e szüléseiben? Osztozom-e kezdettől a gyermekek nevelésében? Segítek-e neki a házi munkában?
 15. Szakítok-e elegendő időt közös szórakozásra? Udvarlok-e mindig újból neki? Vagy csak a hivatásomnak élek?
 16. Sugárzik-e házasságunkból és családunkból a szeretet a többi emberre, különösen a szomszé­dokra és a szegényekre?
 17. Gondolok-e feleségem üdülésére is? Segítőkészen fordulok-e feléje élete más szükségeiben?
 18. Tiszteletben tartom-e feleségem lelkiismeretét, jó példát adok-e gyermekeinknek?

AZ EMBER SZÍNEDET, AZ ISTEN SZÍVEDET LÁTJA!