Lelkitükör – felelősségeim alapján

Lelkitükör felelősségeimről

FELELŐSSÉGEM AZ EMBEREK IRÁNT

Közösségi élet

 • Van-e bátorságom, hogy kiálljak a gyöngébbekért?
 • Beilleszkedek-e a közösségbe?
 • Kész vagyok-e lemondani jogos igényeimről a közösség javára?
 • Igyekszem-e jó légkört teremteni a közösségben, vagy pedig közömbös, kötekedő, makacs, kérkedő vagyok?
 • Hogyan bírálom a másik embert: őszintén, építően, sértően, rosszindulatúan vagy rombolóan?
 • Csak bírálok-e mindig, vagy magam is teszek valamit a dolgok megjavításáért?
 • Viselkedésemmel szűk kört alakítok-e ki magam körül, vagy igyekszem mindenkit bevonni a közösségbe?
 • Vállalok-e feladatokat, vagy szívesebben hagyom, hogy mások dolgozzanak helyettem?
 • Azon vagyok, hogy mindig a központban legyek?
 • Igazságos vagyok-e sportban, játékban?
 • El tudom-e fogadni a vereséget is?
 • Haragot tartok-e valakivel? Mit teszek azért, hogy elsimítsam a veszekedést? Kész vagyok-e a kibékülésre, és a békülés kezdeményezője lenni?

Felebaráti szeretet

 • A felebaráti szeretet, a barátság, a segítőkészség olyan értéket jelent-e számomra, amelyeket szeretnék megvalósítani magamban?
 • Igyekszem-e megérteni a másik embert, és a dolgokat az ő szempontjából nézni?
 • Utoljára mikor nyújtottam segítő jobbot embertársaimnak, mikor látogattam meg beteget, okoztam-e örömet másoknak?
 • Mikor mondtam le más érdekében valamiről, ami jogosan engem illetett volna?
 • Tudok-e köszönetet mondani számítás nélkül?
 • Olyan vagyok-e, akitől nyugodtan lehet segítséget kérni?

Szülő és tekintélytisztelet

 • Megbízok-e szüleimben?
 • Kijátszom-e belém vetett bizalmukat?
 • Igyekszem-e jó kapcsolatot kiépíteni szüleimmel?
 • Keresem-e a beszélgetést, az egyetértést velük, vagy a saját utamat járom, ahol csak lehet?
 • Legalább megpróbálom-e megérteni őket, ha ez nehezemre esik is?
 • Kimutatom-e neki néha hálámat, vagy mindent magától értetődőnek veszek, amit értem tesznek?
 • Engedelmeskedem-e nekik? Belátásból és bizalomból, vagy kényelemből, kényszeredetten a béke kedvéért?
 • Megfontolt okom van, amikor szüleimnek ellentmondok, vagy tisztán dacból ellenkezésből teszem?
 • Tiszteletben tartom-e szüleim nézeteit, ha nem is osztozom velük?
 • Bocsánat kérek-e helytelen viselkedésem miatt?
 • Aláástam-e szüleim tekintélyét mások előtt viselkedésemmel és beszédemmel?
 • Feljebbvalóimnak van-e bátorságom megmondani véleményemet, vagy simulékonyan, kedvük szerint beszélek?
 • Megőrzöm-e önállóságomat akkor is, ha engedelmeskedem?
 • Vannak-e és milyenek eszményképeim?

Testvéreim

 • Hogyan bánok testvéreimmel: kihasználom, elnyomom őket?
 • Keresem-e az egyetértést, vagy pedig kötekedő vagyok?
 • Kész vagyok-e megbocsátani?
 • Irigykedem-e testvéremre valamilyen előnye miatt?
 • Jó vagy rossz példakép vagyok-e testvéreim számára?
 • Kész vagyok-e foglalkozni fiatalabb testvéreimmel?
 • Hogyan viszonyulok rokonaimhoz?

Házastársam

 • Mit teszek a házastárssal való kölcsönös szeret továbbfejlődéséért?
 • Mennyi időt töltök hitvesem szemébe nézve a napi teendők, intézni valók megbeszélésén kívül?
 • Mikor sétáltatunk kézen fogva utoljára? Mikor táncoltunk?
 • Mikor főztünk, mosogattunk, takarítottunk, nevettünk közösen legutóbb?
 • Mennyi időt nyomkodom az okostelefonom naponta? Hányszor küldök SMS-t, facebook-os üzenetet, e-mailt házastársamnak? És mennyit más embernek a munkahelyi feladatokon kívül?
 • Mikor leptem meg virággal, süteménnyel utoljára? Mikor főztem utoljára kedvesem kedvenc ebédjét? Mikor kirándultunk, vacsoráztunk kettesben?
 • Mikor dicsértem meg legutóbb?
 • Milyen gyakran merem kimondani: köszönöm, boldog vagyok veled; bocsánat, őszintén sajnálom, hibáztam?
 • Beszédemre a kategorikus kijelentések, utasítások, parancsolások a jellemzőek, vagy tudok kérdezni és tapintatosan kérni?
 • A megbántást, a sértést képesek vagyunk-e kulturáltan megbeszélni, vagy a szőnyeg alá söpörjük? Kinek mondom el bajaimat? Munkámba vagy a gyereknevelésbe vagy más szenvedélybe, pótcselekvésbe menekülök a konfliktusok rideg óráiban?
 • Mennyit beszélgetünk egyéni érzelmeinkről, reményeinkről, terveinkről, vágyainkról? Mennyire figyelsz társad szorongásaira, nehézségeire?
 • Készek vagyunk-e arra is, hogy saját erőnkből meg nem oldható konfliktusok estén más emberek, lelkipásztorok vagy a házassági tanácsadók segítségét igénybe vegyük?
 • A hálószobai együttlét a kölcsönös szeretet koronája, vagy csupán a nemi ösztönök kielégítése? Mit teszel, hogy jobban egy hullámhosszon legyetek?
 • Tudunk-e nagyvonalúan igent mondani egy újabb gyermekáldásra? Vagy önző módon ismételjük: „Mindent meg akarunk adni a gyereknek!” – mindent? A testvéreket is? Tudunk-e felelősségteljesen gondolkodni ebben a kérdésben is?
 • Hízelgő modorommal, vagy félreérthető utalásokkal adtam-e okot a féltékenységre?
 • Viselem-e a jegygyűrűt? Fölvállalom-e, hogy „foglalt” vagyok? Tudom-e helyesen kezelni külső ember esetleges közeledését, túlzott bizalmaskodását?
 • Általánosítom-e a másik nem hibáit, mely áttételesen veszélyeztetheti a gyermekek egészséges nemi identitásának fejlődését?
 • Elfogadjuk-e egymást kölcsönösen hibáinkkal, gyengeségeinkkel együtt – tekintettel vagyunk-e egymásra? Vagy mindegyikünk a maga útját járja?
 • Ünnepeink igazi feltöltődések, vagy a feszültségek kitörésének és a kapkodásnak az ideje?
 • Megvan-e a megbonthatatlan egység a gyermeknevelés fő irányaiban is? Még ha másként is, de ugyanazt tesszük és mondjuk?
 • Vajon magatartásunkból kiérezhetik-e a nagyobb gyermekeink, hogy megértjük őket, anélkül azonban, hogy hibás magatartásukat helyeselnénk?
 • Imádkozunk-e kettesben is?

Közúti forgalom

 • Felelősségtudattal és figyelmesen közlekedem-e a közúti forgalomban?
 • Igyekszem-e segíteni szükség esetén, vagy eltűnni a helyszínről?
 • Különös tekintettel vagyok-e az idős emberekre és a kisgyermekekre?
 • Viselkedésemmel rossz példát mutatok-e a gyermekeknek?
 • Hamar elveszítem-e béketűrésemet, vagy meggondoltan cselekszem?
 • Gondoskodom-e arról, hogy a használatomban levő járművek mindig kifogástalan állapotban legyenek?
 • Megrongáltam-e a közös eszközöket (autóbusz, váróterem, telefonfülke)?

Mások tulajdona

 • Tiszteletben tartom-e mások tulajdonát?
 • Gondosan bánok-e mások tulajdonával, vagy megrongálom azt?
 • Loptam-e, a talált dolgot megtartottam-e? Előnyhöz jutottam-e mások megkárosítása árán?
 • Kis csalási manőverekkel előnyt szereztem-e magamnak (pl. buszon téves életkor bevallással, stb.)?
 • Szemetelésemmel hozzájárultam-e a környezet szennyeződéséhez?

Igazság és őszinteség

 • Úgy beszélek-e, amint gondolkodom, vagy lelkiismeretfurdalás nélkül „köpönyegforgató” vagyok?
 • Hajlamos vagyok-e a hencegésre, a felvágásra, a túlzásra?
 • Megpróbálom-e teljesítményeimet jobban feltüntetni mint amilyenek?
 • Hazudtam-e? Miért nem mondtam meg az igazságot?
 • Titkokat kibeszéltem-e szükségtelenül?
 • Bűnrészes lettem-e igazságtalanság láttán hallgatásommal?
 • Miért félek megmondani az igazságot? Gyávaságból, tévesen magyarázott bajtársiasságból?
 • Becsületes voltam-e vizsga közben, iskolai feladatok elvégzésében?
 • Hazugság és csalás által előnyre tettem-e szert?
 • Hazugsággal kárt okoztam-e másoknak?
 • Befeketítettem-e, rágalmaztam-e másokat?
 • Megpróbáltam-e jóvá tenni az igazságtalanságot?

Világunk nagy problémái

 • Közömbös vagyok-e korunk problémái iránt?
 • Hidegen hagy-e a tény, hogy a világban sokfelé háború dúl, hogy gyermekek halnak éhen, hogy ártatlanok szenvednek, hogy semmibe veszik az alapvető emberi jogokat?
 • Gondolom-e: „Fő az, hogy nekem jól megy! Mindenki más gondoskodjon magáról! Nekem sem segít senki!”?
 • Önző, egoista vagyok-e, aki mindig csak saját magára gondol?

 

FELELŐSSÉGEM ÖNMAGAMMAL SZEMBEN

Önismeret, őszinteség magammal szemben

 • Engedem-e túlságosan befolyásolni életem kívülről (pl. tévé, internet, reklámok, barátok véleménye, divat), vagy megpróbálom élni a magam életét?
 • Hajlamos vagyok-e az örökös önsajnálkozásra?
 • Hogyan fogadom a dicséretet? És a bírálatot?
 • A dicséret büszkévé, gőgössé, hanyaggá tesz, vagy többre ösztönöz?
 • A bírálat elveszi önbizalmam, elbátortalanít, vagy serkent?
 • Fegyelmezett, nyugodt vagyok-e, vagy kicsinyesen felháborodok mindenen? Könnyen elveszítem-e önuralmam?
 • Tudatában vagyok- e képességeimnek, de ugyanakkor hibáimnak és gyöngeségeimnek is?
 • Hajlamos vagyok-e arra, hogy túlbecsüljem önmagam, vagy kisebbrendűségi érzéssel küszködök?

Élet és egészség

 • Egészséges életmódot folytatok-e?
 • Ügyelek-e a kellő tisztaságra és testápolásra? Hajlamos vagyok ebben a túlzásokra? Mennyi időt, pénzt pazarolok erre?
 • Egészségemet megkárosítom-e dohányzással, alkohol, túl sok gyógyszer, kábítószerek fogyasztásával?
 • Tudok-e uralkodni magam felett evésben, ivásban, vagy mértéktelen vagyok (pl. édességevésben)
 • Hiú, beképzelt vagyok-e, és szerelmes saját testembe?
 • Életemet könnyelműen veszélybe sodrom-e becsvágyból, vagy hogy bátorságomat bizonyítsam?

Adottságok és képességek

 • Iskolában a legjobbat nyújtom-e, vagy hanyag, kényelmes és lusta vagyok?
 • Szabad időmben hasznos elfoglaltságot keresek, vagy kihasználatlanul múlik el fölöttem az idő?
 • Milyen az érdeklődési köröm?
 • Szakítok-e magamnak időt a gondolkodásra, vagy pedig félek a csöndtől és a magánytól?
 • Hajlamos vagyok-e önmagamat ámítani, becsapni?
 • Hogyan fogadom mások véleményét rólam? Úgy érzem, hogy megértenek és elfogadnak, vagy rosszindulatúak irántam és félreértenek?
 • El tudom-e fogadni magamat olyannak, amilyen vagyok?
 • Igyekszem-e jobbá lenni?

Pénz és vagyon

 • Milyen szerepet játszik életemben a pénz és az anyagi javak?
 • Irigy vagyok-e azokra, akik tehetősebbek tőlem?
 • Tudatában vagyok-e annak, hogy a pénzt, a tulajdont kemény munkával kell megszerezni?
 • Mit teszek a zsebpénzemmel?
 • Tudok-e takarékoskodni, várni valamire, vagy legszívesebben azonnal kielégítem vágyaimat?
 • Tékozló, pazarló vagyok-e vagy fösvény és kapzsi?
 • Tudok-e lemondani valamiről keserűség nélkül?
 • Adakozok-e jótékony célra?

Nemiség

 • Ura vagyok-e ösztöneimnek, vagy hagyom, hogy azok irányítsák életem?
 • Önkielégítést végzek-e? Alkalomadtán, gyakran, rendszeresen?
 • Házastársamon kívül közeledtem-e más felé ilyen vággyal? Kialakult-e alkalmi együttlét, vagy rendszeres kapcsolat akár „csak” simogatások szintjén?
 • Miért teszem? Megpróbálok-e küzdeni ellene, vagy elhagyom magam?
 • Mit teszek, hogy gondolkodásom és fantáziám helyesen alakítsam, hogy megakadályozzam a nemi ábrándok túltengését?
 • Felizgattam-e magam olvasmányok, képek, filmek által?
 • Öltözködésemmel, viselkedésemmel okot adtam-e másoknak botrányra?
 • Van-e a nemiség területén valami, ami miatt szégyenlem magam, amit éppen senkinek sem mernék elmondani?

 

 

FELELŐSSÉGEM ISTEN IRÁNT

Hit és hitből fakadó nehézségek

 • A hit és a vallás milyen szerepet játszik életemben? Fontos számomra, vagy fölösleges teher, régi szokás csupán?
 • Ismerem-e eléggé hitemet és igyekszem-e jobban megismerni?
 • Igyekszem-e tisztázni kételyeimet?
 • Rendszeresen olvasom-e a Szentírást?
 • Hogyan viselkedem, ha társaságomban az Egyházról, Istenről, szentekről, papokról trágár vicceket mesélnek?
 • Van-e bátorságom megvédelmezni hitemet?
 • Komolyan átgondoltam-e hogy mit jelent nekem Isten? Hiszek-e igazán Istenben?
 • Meg vagyok-e győződve arról, hogy Isten gondoskodik rólam az életben?
 • Keresem-e Isten akaratát?
 • Milyen szerepet játszik Jézus Krisztus az életemben?

Egyház

 • Mit jelent számomra az Egyház? A püspököket és papokat jelenti-e számomra, vagy azt a közösséget, nagy családot, amelybe én is tartozom?
 • Ismerem-e a templomot, a plébániát, amelyhez tartozom?
 • A plébániaközösségben vállalok-e feladatokat?

Ima

 • Van-e jelentősége számomra az imának?
 • Imádkozom-e egyáltalán? Rendszeresen, alkalomadtán, ritkán vagy soha?
 • Csak akkor imádkozom, ha bajban vagyok, vagy akkor is, ha boldog vagyok?
 • Mi jellemzi imámat? Csak kérőimákat mondok, vagy tudok köszönetet is mondani Istennek?
 • Megpróbálok-e tenni valamit azért, hogy ráhangolódjak az imára?
 • Tudok-e összeszedett lenni az imámban, vagy pedig szétszórt, szórakozott vagyok?
 • Megpróbálok-e imádkozni a saját szavaimmal is?
 • Csak önmagamért imádkozom, vagy másokért is?
 • Csak egyedül imádkozom vagy közösségben is?
 • Az idősebbek imáját és imamódját lenézem-e?

Istentisztelet és szentségek

 • Milyen szerepet játszik életemben a szentmise és a szentségek vétele?
 • Miért veszek részt a szentmisén? Mások miatt vagy mert nekem is fontos?
 • Hogyan viselkedem a szentmise alatt? Az unatkozó néző szerepét játszom, vagy pedig aktívan részt veszek benne?
 • Odafigyelek-e az olvasmányokra és a szentbeszédre?
 • Milyen gyakran áldozok?
 • Hogyan állok a szentgyónással? Milyen gyakran megyek gyónni?