Templomunk harangjai

Lélekharang
Szent László király és Szent Anna tiszteletére

Súly: 330 kg

Alaphang: b1

Hangja: ITT

Alsó átmérő: 86 cm

Öntötte: Szlezák László

Öntés éve: 1928

Felirat a harangon:
UT CANORA DIFFUNDERE QUAEAS (=QUEAS) LINGUA ODOREM + QUEM SS. LADISLAI REGIS ET ANNAE VIRTUTES SPIRAVERE SPIRANTQUE + PATRONIS PLAUDENTES LADISLAUS ET ANNA SZLEZÁK CONSORTES + TE FUNDI CURARUNT.

ANNO DOMINI MCMXXVIII.
ARTE IPSIUS DONATORIS NOBILI EX AERE CONFLATA TURRIQUE APPLICATA.

Magyarul:
TÉGED PATRÓNUSAIK DICSÉRETÉRE ÖNTETETT A SZLEZÁK HÁZASPÁR, LÁSZLÓ ÉS ANNA, HOGY ZENGŐ NYELVEDDEL TERJESZD AZ ILLATOT, MELYET SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYUNK ÉS SZENT ANNA ERÉNYEI ÁRASZTOTTAK ÉS MAI IS ÁRASZTANAK.

AZ ÚR 1928. ESZTENDEJÉBEN ÉRCBŐL ÖNTÖTTE ÉS A TORONYBAN ELHELYEZTE A HARANGOT ADOMÁNYOZÓ HARANGÖNTŐ MESTER.

 

Kisharang
Páduai Szent Antal és Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére

Súly: 831 kg

Alaphang: e1

Hangja: ITT

Alsó átmérő: 117 cm

Öntötte: Szlezák László

Öntés éve: 1928

Felirat a harangon:
PATAVINORUM GLORIA S. ANTONI + ET HUNGARIAE DECUS S. ELISABETH + PAUPERUM PATRIARCHAE FIDELISSIMI SECTATORES + MEMENTOTE NOSTRAE INOPIAE + CUIUS AES TINNIENS LUGUBRES GEMITUS LAMENTATUR.

ANNO DOMINI MCMXXVIII.
NOBILI EX AERE LADISLAI SZLEZÁK ARTE CONFLATA TURRIQUE APPLICATA

Magyarul:
PÁDUA DICSŐSÉGE, SZENT ANTAL ÉS MAGYARORSZÁG ÉKESSÉGE, SZENT ERZSÉBET, TI, AKIK A SZEGÉNYEK PATRIÁRKÁJÁNAK, SZENT FERENCNEK IGEN HŰ KÖVETŐI VAGYTOK, NE FELEDKEZZETEK MEG SZÜKSÉGÜNKRŐL, MELYRŐL ZENGŐ ÉRCED SZOMORÚ HANGON PANASZKODIK.

AZ ÚR 1928. ESZTENDEJÉBEN ÉRCBŐL ÖNTÖTTE ÉS A TORONYBAN ELHELYEZTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MESTER.

 

Középharang
Assisi Szent Ferenc és Assisi Szent Klára tiszteletére

Súly: 1693 kg

Alaphang: c1

Hangja: ITT

Alsó átmérő: 147,5 cm

Öntötte: Szlezák László

Öntés éve: 1928

Felirat a harangon:
FIANT PAX ET BONUM IN VIRTUTE TUA + SUPER GENTEM NOSTRAM DEPOPULATAM + QUAE FRANCISCUM ET CLARAM + SERAPHICORUM COETUUM DIVOS PARANTES + SUPERNOS IN DISCORDIIS AUXILIATORES + SUPPLEX IMPLORAT.

ANNO DOMINI MCMXXVIII.
NOBILI EX AERE LADISLAI SZLEZÁK ARTE CONFLATA TURRIQUE APPLICATA.

Magyarul:
MEGGYÖTÖRT NÉPÜNKNEK HIRDESSE HANGOD EREJE A „PAX ET BONUM”-OT, NEMZETÜNK A VISZÁLYOK KÖZEPETTE FERENCET ÉS KLÁRÁT, A SZERÁFI RENDEK MEGDICSŐÜLT SZÜLEIT, MENNYEI PÁRTFOGÓJUKAT KÖNYÖRÖGVE KÉRI.

AZ ÚR 1928. ESZTENDEJÉBEN ÉRCBŐL ÖNTÖTTE ÉS A TORONYBAN ELHELYEZTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MESTER.

 

Nagyharang
Magyarok Nagyasszonya és Alkantarai Szent Péter tiszteletére

Súly: 2967 kg – Ezzel Budapest 5. legnagyobb harangja, a pesti oldalon pedig a 3. legnagyobb harang. (Csak a Szent István Bazilikában és a Mátyás-templomban van 2-2 nagyobb harang.)

Alaphang: B0

Hangja: ITT

Alsó átmérő: 173,5 cm

Öntötte: Szlezák László

Öntés éve: 1928

Felirat a harangon:
SONET VOX TUA PERENNES + DEIPARAE VIRGINIS MAGNAE HUGARORUM
DOMINAE + LAUDES AVITAS + AUGEAT COELESTIS HARUM AEDIUM PATRONIS. CONFESSORIS PETRI DE ALCANTARA CULTUM PIISSIMUM + QUORUM HONORIBUS FRANCISCALIS PIETAS TE JUGITER SERVITURAM MANDAVIT.

ANNO DOMINI MCMXXVIII.
NOBILI EX AERE LADISLAI SZLEZÁK ARTE CONFLATA TURRIQUE APPLICATA

Magyarul:
HANGOD MINDENKOR ZENGJE AZ ISTENSZÜLŐ SZŰZNEK, A MAGYAROK NAGYASSZONYÁNAK ŐSI DICSÉRETÉT, HANGOD ÁLTAL NÖVEKEDJÉK EZEN TEMPLOM ÉGI PATRÓNUSÁNAK, ALKANTARAI SZENT PÉTER HITVALLÓNAK IGEN KEGYES KULTUSZA; TÉGED A FERENCES JÁMBORSÁG RENDELT AZ Ő TISZTELETÜK SZÜNTELEN SZOLGÁLATÁRA.

AZ ÚR 1928. ESZTENDEJÉBEN ÉRCBŐL ÖNTÖTTE ÉS A TORONYBAN ELHELYEZTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ MESTER.

(Fordítás: Kudari Enikő)

Összes harang
Hangja: ITT