Ferences közösség

Ágoston atya lelkipásztor

Damján atya lelkipásztor

Kázmér atya vikárius, templomigazgató

Leopold atya ökonómus, lelkipásztor

Nikodémus atya lelkipásztor

Pál atya lelkipásztor

Szerafim testvér házfőnök, sekrestyés

Tihamér atya  lelkipásztor

Zoltán atya lelkipásztor