Házasság

A szentségi házasság egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége, mely természete szerint a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul.

A Szentírás az Isten képére alkotott férfi és nő teremtésével kezdődik (Ter 2,24), a Bárány menyegzőjének (Jel 19,7.9) látomásával fejeződik be, s szinte folyamatosan beszél a házasság misztériumáról, alapításáról, Istentől való értelméről, eredetéről és céljáról, különböző megvalósulásairól az üdvösség történetében, a bűnből fakadó problémáiról és megújulásáról Krisztus és az Egyház új szövetségében (vö. Ef 5,31-32; 1Kor 7,39).

Az Ószövetségben a férfi és nő szövetsége (héber berit), melynek maga Jahve a tanúja és a védelmezője, s ugyanez a szó jelzi Jahve és népe kapcsolatát is (Oz 2). A hagyomány az Énekek énekében mindig az emberi szerelem nagyszerű kifejezését látta, ami tiszta tükröződése Isten szeretetének; egy olyan szeretetnek, ami „erős, mint a halál” és „a vizek árja … nem oltja ki” (Én 8,6-7).

Isten örök terve, hogy a férfi és a nő a házasságban eggyé legyen: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is.” (Ter 2,18) „Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő.” (Mk 10,7-8)

Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak megerősíti, hanem szentségi rangra emeli: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19,6), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül.

A Biblia még ezt is írja: „Az Úristen az emberhez vezette az asszonyt.” (Ter 2,22) Ebben az odavezetésben hinni kell, – nemcsak két ember választja egymást, hanem Isten is őket önmaga és egymás számára. Isten a legjobbat adja Ádámnak, hisz Isten jó.

Mit ad a házasság szentsége a házasoknak?

  • Segít a hűségben, hogy a két ember kapcsolata – akik az örökké élő Istenhez kapcsolják az életüket –, örök legyen.
  • Segít, a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben.
  • Segít, hogy társai legyenek egymásnak – nem vetélytársak, hanem segítőtársak.
  • Segít a gyerekvállalásban, hogy megszülethessen a megfogant élet, a gyermek elfogadásában és nevelésében, hogy jól tudják felnevelni gyermekeiket, legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a feladathoz.

Fontos, hogy a házasság örök és felbonthatatlan, mert ez biztonságot jelent – Istenbe kapaszkodunk az Örök hűségbe, – és mert csak ez ad biztonságot a család, a gyermekek számára. A szülők mutatják Istent, rajtuk keresztül lesz a gyermek számára érthető Isten.

 

Jelentkezés a házasságkötésre:

A házasságkötés tervezett időpontja előtt hat hónappal személyesen

  • a ferences templomigazgatóval való időpont egyeztetés után
  • a Belvárosi Nagyboldogasszony plébánián (Budapest, Március 15 tér 2.) kell intézni az adminisztrációs teendőket

A jelentkezési lap letölthető.

A házasságkötés szertartása

 

Jegyesoktatás

Házasságban élni azonban komoly elköteleződést jelent. Ezért az egyházi házasságkötésre jegyesoktatással segítjük a jegyespárokat.

A jegyesoktatás nem tud megtanítani a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Istennel élő kapcsolatban élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját.

A jegyesoktatás minden esztendőben kb. február közepétől húsvétig tart, heti rendszerességgel szombat délután 4-6-ig. Ezen alkalmak nem csak a szentség tartalmáról és a szertartás menetéről szólnak, hanem rengeteg gyakorlati kérdés és ötlet is előkerül.

Jegyesoktatásra legkésőbb január közepéig lehet jelentkezni Kázmér atyánál.