Prohászka Ottokár püspök boldoggá avatásáért

Minden hónap 2. szombatján reggel 8 órakor Prohászka Ottokár püspök boldoggá avatásáért, és papi-, szerzetesi hivatásokért, valamint a Prohászka Imaszövetség tagjaiért imádkozunk a szentmisében.

 

Imádság Prohászka Ottokár püspök boldoggá avatásáért

Jóságos Mennyei Atyánk! Te hűséges szolgádat, Ottokár püspököt irántad lángoló szeretettel ajándékoztad meg. Ez a szerető lelkület indította és segítette őt arra, hogy bölcsen hirdesse Igéd örök igazságait, és legyen Magyarország apostola és tanítója.

Lángoló lelkületének forrása Fiad szentséges teste, az örök élet kenyere volt, akit szívébe fogadott és naponta odaadóan imádott. Az Oltáriszentség erősítette meg őt, hogy Egyházát és hazáját hűségesen szeresse. Kegyelmed erejéből első tudott lenni mások szolgálatában, előre tudott nézni és utat tudott mutatni az eszmék világában, alázatos tudott maradni megpróbáltatásai közepette.

Kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy mielőbb oltárainkon tisztelhessük őt, és így váljék valóra benne és mibennünk is a szeretet végső győzelme. Amen.

Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal engedélyével

 

Prohászka Ottokár püspök gondolatai az év minden napjára

 

A Prohászka Imaszövetség tagjainak mindennapi imája

Köszönjük papjainkat, akik Feléd vezetnek, segítenek bennünket életünk útjain!
Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Óvd meg őket a veszélyektől és adj nekik sok, Neked tetsző örömet bennünk, Téged szolgáló életükben!
Adj új papi és szerzetesi hivatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat és, ha Neked úgy tetszik, hívj az én családomból is, hogy ők magukat Neked adva, a világról lemondva, Neked tetsző, boldog életet éljenek!
Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja! Könyörögj érettünk! Ámen.