Elmélkedések az evangéliumról – videó (2021)

Tekintettel arra, hogy a 2021. március 8-tól Erdő Péter bíboros úr rendelkezése alapján csak sine populo (=nép részvétele nélkül) lehet miséznünk, ezért minden nap az aktuális napi evangéliumról egy-egy videós elmélkedést teszünk közzé.

Egyben szeretettel kérjük azokat, akinek lehetősége engedi, hogy azt az adományt, amit korábban a perselybe szokott helyezni, most a
Belvárosi Ferences Templomigazgatóság
11600006-00000000-40682275 bankszámlára juttassa el.
HÁLÁS KÖSZÖNET MINDEN EDDIGI ÉS ELJÖVENDŐ JÓTEVŐNEK!

2021. április 11 – Irgalmasság vasárnapja (Jn 20,19-31 – Az irgalmasság sebeket gyógyít) – P. Kázmér

2021. április 10 – Szombat húsvét nyocadában (Mk 16,9-15 – Mi nem hallgathatunk a Feltámadottról) – P. Leopold

2021. április 4 – Húsvétvasárnap (Jn 20,1-9 – Feltámadtam, és újból veled vagyok) – P. Kázmér

2021. április 3 – Nagyszombat (Nagyszombat csendje) – P. Tihamér

2021. április 2 – Nagypéntek (Jn 18,1-19,42 – Megnyitotta a győzelem útját…) – P. Leopold

2021. április 1 – Nagycsütörtök (Jn 13,1-15 – Az örök lakoma felé) – P. Tihamér

2021. március 31 – Nagyszerda (Mt 26,14-25 – Mi hogy készülünk húsvét ünnepére?) – P. Ágoston

2021. március 30 – Nagykedd (Jn 13,21-38 – Most dicsőült meg az Emberfia) – P. Leopold

2021. március 29 – Nagyhétfő (Jn 12,1-11 – A határtalan bőkezűség és az aljas kapzsiság!) – P. Kázmér

2021. március 28 – Virágvasárnap (Mk 14,1-15,47 – Van Királyunk!) – P. Tihamér

2021. március 27 – Nagyböjt 5. hete, szombat (Jn 11,45-57 – Sok szív titkos gondolata) – P. Leopold

2021. március 26 – Nagyböjt 5. hete, péntek (Jn 10,31-42 – Még nem jött el az Ő órája) – P. Leopold

2021. március 25 – Gyümölcsoltó Boldogasszony (Lk 1, 26-38 – Döntés az élet mellett) – P. Tihamér

2021. március 24 – Nagyböjt 5. hete, szerda (Jn 8,31-42 – Az Igazság szabaddá tesz benneteket) – P. Ágoston

2021. március 23 – Nagyböjt 5. hete, kedd (Jn 8,21-30 – Ne a múltat sirasd, hanem fölfelé nézz) – P. Kázmér

2021. március 22 – Nagyböjt 5. hete, hétfő (Jn 8,1-11 – Menj, de többé ne vétkezzél!) – P. Kázmér

2021. március 21 – Nagyböjt 5. vasárnapja (Jn 12,20-33 – Az életet adó halál) – P. Leopold

2021. március 20 – Nagyböjt 4. hete, szombat (Jn 7, 40-53) – Valóban Ő a Próféta, Ő a Messiás – P. Kázmér

2021. március 19 – Szent József főünnepe (Mt 1,16-24) – Szent József apai szolgálata – P. Leopold

2021. március 18 – Nagyböjt 4. hete, csütörtök (Jn 5,31-47 – Ne vígy minket kísértésbe) – P. Tihamér

2021. március 16 – Nagyböjt 4. hete, kedd (Jn 5,1-16 – A megsokszorozott ajándék) – P. Tihamér

2021. március 15 – Nagyböjt 4. hete, hétfő (Jn 4,43-54 – A csoda két feltétele) – P. Kázmér

2021. március 14 – Nagyböjt 4. vasárnapja (Jn 3,14-21 – Nézz fel, és meggyógyulsz) – P. Kázmér

2021. március 13 – Nagyböjt 3. hete, szombat (Lk 18,8-14 – Jézus az önteltségről és az alázatról) – P. Tihamér

2021. március 12 – Nagyböjt 3. hete, péntek (Mk 12,28b-34 – Az Úr az egyetlen) – P. Leopold

2021. március 11 – Nagyböjt 3. hete, csütörtök (Lk 11,14-23 – Népem üdvössége én vagyok, mondja az Úr) – P. Tihamér

2021. március 10 – Nagyböjt 3. hete, szerda (Mt 5,17-19 – Istentől kapott törvények) – P. Ágoston

2021. március 9 – Nagyböjt 3. hete, kedd (Mt 18,21-35 – Az igazi megbocsájtás szemléletváltása) – P. Leopold

2021. március 8 – Nagyböjt 3. hete, hétfő (Lk 4,24-30 – A szíriai Námán engedelmessége) – P. Kázmér

2020. tavaszán elhangzott videós elmélkedések elérhetők ITT.