Dékány András

Dékány András György – 1965-ben születtem Budapesten. A zene szeretete családunkban hagyomány: anyai nagyapám a Pécsi Székesegyház kántora volt. Szüleim is amatőr szinten zenéltek, így zenei neveltetésemre nagy hangsúlyt fektettek. A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolába jártam, ahol Mohainé Katanics Mária tanított ének-zenére. Itt tanultam alapfokon hat évig zongorázni is. A Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségiztem 1983-ban.

1976-80-ig elvégeztem a Budapesti Nyári Kántorképző tanfolyamot, ahol Kántori Oklevelet szereztem.

1979-től 1994-ig a Budapest-II. ker.-i Járdányi Pál Zeneiskolában tanultam orgonálni Kárpáti Józsefnél és Baróti Istvánnál, majd az Egyházkarnagyképzőn 1994-1999 között Bartl Erzsébetnél.

A Budapesti Műszaki Egyetemen dolgoztam vegyészlaboránsként 1983-1995-ig. A BME-n szereztem meg a vegyészlaboránsi oklevelet 1986-ban.

1979-től 1995-ig a budai Szt. Ferenc Sebei, 1984-től 1997-ig a budai Szent Anna templom egyik orgonistájaként működtem.

1995-97-ig Budakalászon és Szentistvántelepen voltam kántor. ezután a Budai Ciszterci Szent Imre templom főállású kántoraként működtem 2011 januárig.

1994-99 között elvégeztem a Magyar Katolikus Püspöki Kar által fenntartott ötéves egyházkarnagy-képzőt. Részt vettem különböző kurzusokon is, ezek közül kiemelem a Gregorián Társaság által szervezett Gregorián Mesterkurzust.

2006-ban az ELTE BTK-n ének-zenetanár, karvezetés szakon szereztem diplomát.

1992-2002 között a váci Egyházmegyei Kántorképzőn, 2002 óta a Harmat Artur központi kántorképzőn tanítok gregoriánt és orgonaismeretet.

Megalakulása óta tagja vagyok a Gregorián Társaság scholájának, a Schola Gregoriana Budapestinensisnek. Feleségemet is köztük ismertem meg, 2000-ben házasodtunk össze. Egy lányunk és egy fiunk van.

Jelenleg főállásban újra a BME Vegyészmérnöki karon dolgozom vegyésztechnikusként.