Október 2, Szent Őrzőangyalok

Október 2. Szent Őrzőangyalok – Mt 18,1-5.10

Ápoljuk-e a kapcsolatunkat őrangyalunkkal?

 

         Az őrzőangyalok létezését Jézus bizonyítja, amikor a mai evangélium szerint a kicsinyek megbotránkoztatásától óv: „Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül!Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát”. Jézus kijelentése alapján állítják az egyházatyák, hogy: „születésétől kezdődően minden embernek van személyes őrangyala, aki egyúttal látja Isten arcát” (vö. Anselm Grün: Mindenkinek van egy angyala, Jel kiadó Bp. 2016.).

         A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint: „Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor”. Az őrangyal/őrzőangyal olyan, mint egy pásztor, akinek az a dolga, hogy védelmezzen minket, és elvezessen az örök életbe. Fő feladata az, hogy segítsen minket a mennyek országába jutni. Emellett segítségét kérhetjük minden szükségünkben. Életünk folyamán őriznek minket, közbenjárnak értünk. Feladatukat úgy teljesítik, hogy óvnak minket főleg a lelki, de a testi veszélyektől is.

         Teológiai vélemény, hogy nemcsak minden egyes embernek van külön őrangyala, hanem az egyes népeknek, valamint az egyházaknak is. E szerint a magyar nemzetnek is van őrző, védő angyala, mégpedig valószínűleg Gábriel főangyal, akinek a Hősök terén is állítottak szobrot.

         Anselm Grün OSB 1945-ben született teológiai doktor ír Helmut Hark evangélikus lelkész és pszichoterapeuta tapasztalatairól (29-31.o.).

         „Hark az őrangyal spirituális energiáiról beszél, amelyek gyakran áttörik és gyógyítják az önpusztító életmintákat… Egy asszony, akit folyton súlyos öngyilkossági gondolatok nyomasztottak, egyik álmában egy angyalt látott, aki új pozitív életérzést adott neki. Az öngyilkossági gondolatok egyszeribe eltűntek.”

         „Az őrangyal azt az érzést is megadja, hogy személyes kríziseinken megerősödve jutunk át. Akit sérelme története foglalkoztat, olykor tanácstalan, hogyan juthatna ki gyermekkora szövevényéből, az újból és újból meg fogja tapasztalni őrangyala gyógyító közreműködését.”

         Assisi Szent Ferenc nagyon tisztelte az angyalokat. Nagyon élő, személyes kapcsolatot ápolt őrangyalával is. A Fiorettiben olvasható, hogy Alverna hegyén egy alkalommal Ferenc megkérte őrangyalát, hogy mondja el neki, milyennek látja az Istent. Az angyal „végighúzta egyszer a vonót a hegedű húrjain. Nyomban olyan édes dallam töltötte a Szent Ferenc lelkét, hogy attól tartott, ha az angyal még egyszer végighúzza a vonót a hegedű húrjain, lelke kiválik testéből.”

         Ápoljuk-e őrangyalunkkal a kapcsolatot? Kérjük-e a segítségét? Érdemes felhatalmazni őt, hogy kísértéseink idején szálljon szembe a gonosz szellemekkel, és védjen meg minket!