Szeptember 30. szombat, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

Évközi 25. hét, szombat – Lk 9,43-45

Hogyan hordozzuk az Istenben létesített kapcsolatainkból adódó keresztünket?

 

         Amikor Jézus háromszor is megkérdezte Péter apostoltól, hogy szereti-e Őt, Péter háromszor igennel válaszolt. Viszonzásul Jézus háromszor is azt mondta Péter apostolnak: „legeltesd bárányaimat!” Iránta való szeretetének bizonyítására ezt kérte tőle (vö. Jn 21,15-17).

         Naponta szükséges tudatosítani magunkban, hogy konkrétan mit jelent számunkra a kereszt. A kereszt abból áll, hogy életünk, egészségi állapotunk, kapcsolataink (stb.) nem úgy alakulnak, ahogyan mi szeretnénk.

         Minden életkorban (kicsi gyermekkortól idős korig) megtörténhet, hogy még az Istenben létesített szeretet-kapcsolataink is szenvedést is jelenthetnek számunkra. De Jézus iránti szolidaritásból az ilyen jellegű szenvedéseket is szükséges szeretettel vállalnunk, mert a szeretet magában foglalja a szenvedésnek, sőt a halálnak a vállalását is.

         Ilyenkor ahelyett, hogy el akarnánk dobni a keresztünket (vagyis megszakítanánk a terhessé váló kapcsolatainkat), éppen ellenkezőleg: figyelmes, jóakaró, tapintatos, szelíd, megértő, türelmes szeretettel szükséges hordozni, vagyis szükséges szeretnünk azokat, akik minket nem úgy szeretnek, ahogy elvárnánk. Így bizonyítjuk Jézus iránti szeretetünket.