Május 14. Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja – Jn 14,15-21.

Szoktuk-e kérni a Szentlelket, amikor nem érezzük, hogy Jézus velünk, illetve bennünk van?

Jézus búcsúbeszédben vigasztalja a tanítványokat, akik amiatt szomorkodnak, mert Ő elmegy: „Kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad”.

János evangélista a Szentlelket (görög szóval) Paraklétosznak nevezi. Ez szó szerint azt jelenti, hogy valaki mellé hívott személy. Ennek a szónak sok egyéb jelentése is van (olyan személy, aki az ügyfél mellett áll, ügyintéző, ügyvivő, ügyvéd, védelmező, tanácsadó, pártfogó, segítő, stb.). János evangélista szerint a görög paraklétosz szó adja vissza a leghűségesebben azt, amit Jézus vigasztalásként akart mondani.

Eddig Jézus volt a tanítványai mellett, tanította, vezette őket, óvta, védelmezte őket a gonosztól. Ezután a Szentlélek lesz az, Aki mindig a tanítványai mellett áll. Oktat, figyelmeztet minket is, ha szükséges, biztat, amikor elbizonytalanodunk. Segít, hogy eredményes legyen a fáradozásunk, vigasztal minket, amikor a sátán, illetve a gonosz emberek részéről bántalom ér minket. Mert nem az Istennel szemben van szükségünk ügyvédre, hanem a sátánnal szemben. A Szentlélek nem elítélni akar minket, hanem védelmezni, megtisztítani és felemelni.

Az Igazság Lelke egyben a Szeretet Lelke is, aki az igazságot, valamint a szeretetet egyszerre juttatja érvényre. Isten igazsága a Szentlélek által úgy mutatkozik meg számunkra, mint Isten irgalmassága.

Így folytatja Jézus a vigasztalást: „Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok”. Rövid időt mond. Ezt nem úgy értette, hogy akkor jön vissza, amikor dicsőségesen visszatér a világ végén, vagy amikor a halálunk pillanatában eljön értünk. A halála és a feltámadása közötti rövid időre utalt. Jézus már most is velünk, illetve bennünk van. Ez az igazi vigasztalás.

Amikor Jézus azt mondja a Lélekről, hogy „örökre veletek marad”, ez azt jelenti, hogy a Lélek bennünk lakásával együtt lehetünk mindig Jézussal már most is. A Szentlélek által teljesül Jézus ígérete, Máté evangéliumának utolsó szavaival: „Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20).

Nagyon fontos a mai evangéliumi részlet utolsó két mondata: „Aki… szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom…”. Ezek szerint a Szentlélek által nemcsak Jézus, hanem a teljes Szentháromság van velünk. Így teljesül a világ teremtésének, valamint az Ige megtestesülésének a célja.

Jézus örökké tartó szeretetet, örök boldogságot ígért. Ne féljünk attól, hogy elveszítjük Őt, illetve azokat, akikkel szeretet-kapcsolatban élünk. Boldogságunk és a békénk forrása az, hogy már itt a földön is együtt lehetünk a teljes Szentháromsággal, valamint egymással.