Május 13. Húsvét 5. hete, szombat

Húsvét 5. hete, szombat – ApCsel 16,1-10; Jn 15,18-21

Hogyan viselkedünk, ha vallásos életünk miatt gyűlölnek vagy üldöznek minket?

Az evangélium szerinti élet szükségképpen gyűlöletet kelt a világban. Jézus megmondta: „Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ… Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak”.

Tehát nemcsak arról lehet felismerni Jézus tanítványait, hogy szeretik egymást, hanem arról is, hogy akik nem hisznek Jézusban, azokat Jézus miatt gyűlölik és üldözik. Vigyázzunk arra, nehogy gyűlölettel válaszoljunk a gyűlöletre! Mert akkor nemcsak a világban erősítjük a gyűlöletet, hanem magunkban is meghasonlottságot idézünk elő.

Pál apostolhoz hasonlóan mi is halljuk meg azt a kétségbeesett kiáltást, amely ma is feltör a hanyatló Európa polgárainak szíve mélyéből, hogy: „Jöjj…, és segíts rajtunk”! Vállalkozzunk nemcsak saját környezetünk, hanem egész Európa megmentésére! Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy tanítson meg minket „a mindig türelmes és kedves szeretetre,… amely mindig kész megbocsátani, hinni, remélni és tűrni! Ámen!” (Kalkuttai Teréz anya)