Április 19. Húsvét 2. hete, szerda

Húsvét 2. hete, szerda – ApCsel 5,17-26; Jn 3,16-21

Milyen hatással van magatartásunkra, életünkre az Isten szeretetébe, valamint az örök életbe vetett hitünk?

A mai evangéliumban mondja Jézus az Újszövetség legmegrendítőbb mondatát: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Ezt a mondatot úgy is értelmezhetjük, hogy ennyire szerette Isten a világot! Még egyszülött Fiát is odaadta érte!

Minden attól függ, hogy hiszünk-e Isten szeretetében, vagy nem. Ha hiszünk, akkor ez a tetteink mozgató erejévé válik. János apostol írja az első levelében, hogy: „Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást… Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk… Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját…” (1Jn4,11;16-17). Ezért mondhatta Jézus, hogy: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön” (Lk 18,8).

Higgyünk abban, hogy személyes életünk minden eseménye mögött Isten szeretete van! Isten arra vár, hogy fogadjuk be Őt az életünkbe, és működjünk együtt Vele. Higgyünk Isten szeretetében, hogy boldog örök életünk lehessen!