Április 11. Kedd húsvét nyolcadában

Húsvétkedd – Jn 20,11-18

Milyen akadályai lehetnek bennünk Jézus felismerésének?

A Húsvét utáni időszakban érdemes elgondolkodnunk azon, hogy milyen akadályai voltak a feltámadott Jézus felismerésének.

A mai evangélium szerint Mária Magdolna esete jó példa arra, hogy akadály lehet a bezárkózás, a csalódottság, a gyászban való megrekedés, vagy egyéb negatív érzelem. Mária Magdolna szemét az elkeseredettség, valamint a vigasztalhatatlan fájdalom könnyei elfátyolozták, ezért nem tudta felismerni Jézust. Urának holttestéhez való rögeszmés ragaszkodása megakadályozta őt abban, hogy felismerje az élő Urat. Akkor tért magához, amikor a feltámadott Jézus a nevén szólította.

Jézus a búcsúbeszédében mondta, hogy amint az Atya szereti Őt, valamint Ő szereti az Atyát, úgy szeret minket is. Aztán úgy folytatta, hogy: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34). Nem sokkal később hozzátette, hogy: „Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki” (Jn 14,21). Másképpen fogalmazva: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). Majd azt is tudtul adta, hogy mindez a Vigasztaló Szentlélek által valósulhat meg, Akit majd az ő nevében küld az Atya (vö. Jn 14,26).

Jézus feltámadásával lehetőség nyílt arra, hogy Ő személyes kapcsolatba lépjen velünk. Aztán Vele együtt személyes kapcsolatba léphetünk az Atyával is. De mindehhez a Szentlélek eljövetele is szükséges. Így jöhet létre személyes kapcsolat az Istennel, Aki nem egyetlen személy, hanem három személy szeretetközössége. Tehát egyedül a Szentlélek segítségével szerethetjük Istent és egymást.

Mindezek ismeretében tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy feltámadása után miért nem ismerték fel Jézust azonnal még a hozzá legközelebb álló személyek sem. Ez által arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy a mi látásunknak, vagyis a mi megtapasztalásunknak milyen akadályai vannak, illetve melyek a feltételei Jézus felismerésének.

Fontos feltétel a Krisztus feltámadásába vetett hit. Ezen kívül szükség van a Krisztus iránti, valamint az egymás iránti nyitottságra és a szeretetre. Továbbá szükség van a keresztnek, a szenvedésnek szeretettel történő elfogadására is.

Ne maradjunk meg bezárkózásunkban és önsajnálatunkban! Nem sajátíthatjuk ki magunknak Jézust, valamint a Vele való találkozás kegyelmét sem!

Jézus már nem tartozik ehhez a világhoz. Egyedül akkor ismerhetjük fel, ha Ő megszólít minket.

Ígérete szerint Jézus mindig velünk van, mindenről tud, ami velünk történik. Szóljunk Hozzá! Ha válaszol, akkor egyben küldetést is kapunk Tőle. Hirdessük szavunkkal és életünkkel, hogy Jézus feltámadt!