Hirdetés 2023. április 9.

Húsvétvasárnap

 1. (csak szombat este) Ételszentelést tartunk húsvétvasárnap a reggeli 6os és a 10 órási szentmisék végén.
 2. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk. Tehát 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 17:00, 18:30 és 20:00-kor kezdődnek a szentmisék. A templom mindkét nap végig nyitva lesz (beleértve a déli időszakot is).

A Mindenható Isten jutalmazza meg mindazokat, akik Krisztus halálának és feltá­madásának méltó megünnepléséhez hozzájárultak:

  • akik virágok hozatalával vagy más adományaikkal támogatták templomunkat,
  • akik a Szent Sír előkészítésében és a templom takarításában részt vettek és az őket koordináló sekrestyésnek,
  • templomunk scolájának és a Liszt Ferenc kórusnak, karvezetőiknek, valamint a kántor úrnak, a ministránsoknak, akik a szent liturgia ünnepélyességéhez nagyban hozzájárultak,
  • a gyóntató atyáknak, akik fáradhatatlanul rendelkezésre álltak,
  • és mindazoknak a híveknek, akik a nagyböjti szent időszak során szentgyónásukkal és jó cselekedeteikkel felkészültek húsvét szent ünnepére.

 

Rendi közösségünk minden tagjának nevében
Krisztus föltámadásának örömében megélt

szent húsvétot kívánunk
minden jelenlévő testvérünknek és kedves család­tagjaitoknak.