Február 12. Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap – Mt 5,17-37.

A szeretet szerint élünk-e, ami a világmindenség alaptörvénye?

János evangéliumának bevezetőjéből tudjuk, hogy az Isten tökéletes szeretete három személy egységében már a világmindenség kezdete előtt, öröktől fogva létezett. Ennek a tökéletes szeretetnek az alapvető tulajdonsága az önzetlenség, amely „nem keresi a maga javát” (1Kor 13,5). Ez ad tökéletes boldogságot is. Ebből a forrásból (Isten szívéből) ered a világmindenség alaptörvénye, ami nem más mint az önátadó szeretet. A bukott angyalokon, valamint a bűnös embereken kívül az egész világmindenségben nincs senki és semmi, aki vagy ami önmagának élne. Az Ige azért lett emberré, hogy az önátadó szeretetnek ezt az alaptörvényét (amely minden törvény alapja), meghirdesse, illetve ő maga is eszerint éljen.

Minden nekünk adott törvény értelme és célja (az erkölcsi cselekvés normája), hogy szeressük Istent, valamint embertársainkat. Ilyen értelemben mondta Jézus, hogy a törvényeket: „Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni”. Jézus nem határ-erkölcsöt hirdetett. E szerint ha nem lépjük át ezt a vonalat, akkor erényesek vagyunk, de ha egy centivel is átlépjük, akkor bűnösök. Jézus cél-erkölcsöt hirdetett: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5,48)!

Amit Jézus a korabeli hallgatóinak mondott, azt nekünk is mondja: „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába”. Ők a parancsokban olyan határt láttak, amely elválasztja a bűnt az erényes élettől. Az egyik határ, hogy: „Ne ölj”. Szerintük a harag, a gyűlölködés, a másik ember megvetése még nem lépi át ezt a határt. De Jézus szerint: „Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére”. Mert az ilyen ember a szívében már megölte őt. Becsmérlő szavakkal, a nyelvünkkel is lehet ölni!

A másik határ, hogy: „Ne törj házasságot”. A szemérmetlen gondolatok és vágyak, ezek felébresztése, ébrentartása az írástudók szerint még beleférnek az erényes életbe. Ezzel szemben Jézus a rendetlen vágyak gyökeres megszüntetését kéri. Mivel ezek a vágyak vezetnek a bűn elkövetéséhez.

A házasságtörés ugyanis nem váratlanul következik be. Legtöbbször egy hosszabb-rövidebb időn át táplált vágy vezet a bűn elkövetéséhez. Ezért Jézus a bűnös vágyat is bűnnek tekinti. Aki a bűnt kerülni akarja, annak a bűn forrását is szükséges megszüntetnie: „aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele” (Mt 5, 28). A törvényeket ne külsőleg, hanem szívből jövően teljesítsük! „Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség,… Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert” (Mk 7,21-23).

Akkor tudunk tökéletesen teljesíteni minden törvényt, ha mindig a Szentlelket követjük, és Általa tesszük a jót. Akkor bejuthatunk a mennyek országába.