Január 22. Isteni Ige vasárnapja (Évközi 3. vasárnap)

Évközi 3.vasárnap Isten Igéjének vasárnapja Iz 8,23b-9,3;1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Isten Igéjének, a Bibliának vajon meghatározó, átalakító hatása van-e életünkre?

2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító halálának 1600. évfordulóján jelent meg Ferenc pápa „Aperuit illis” (megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levele. Ebben elrendelte, hogy Isten igéjének vasárnapját az évközi idő 3. vasárnapján ünnepeljük. Abban a reményben tette ezt, hogy Isten Igéjének átalakító ereje segíti a keresztények egységéért imádkozó keresztény felekezetek tagjait.

A mai evangéliumi részletben Jézus szerint oksági kapcsolat van a két tagmondat között: „Térjetek meg, mert elközelgett a Mennyek országa”. Ez azt jelenti, hogy a megtérés oka, illetve célja (feltétele) a Mennyek Országának a befogadása.

Az érett személyiség nyitott a jó irányba való fejlődésre. A legmagasabb rendű emberi tetteink közé tartozik, ha képesek vagyunk felülvizsgálni a múltunkat és elismerjük, hogy voltak helytelen tetteink. Ezeket legyünk készek jóvátenni!

A szentleckében Pál apostol kifejtette, hogy a világosságban járni annyit jelent, mint Krisztussal járni az élet útját. A sötétségben élők cselekedetei közé sorolja a pártoskodást, amely már az első keresztények között is felütötte fejét, és végigkísérte az Egyház életét, egészen napjainkig.

Többen megjegyezték már, hogy az ökumenikus imahéten a különböző felekezetek lelkipásztorai együtt jelennek meg, és kerülik beszédeikben azokat a vitás kérdéseket, melyek a történelem során elválasztották egymástól az embereket. Egy hétig úgy látszik, mintha minden rendben lenne a kereszténységen belül. Aztán minden marad ugyanúgy, ahogy korábban volt.

Ne engedjünk a gonosznak, amelyet görögül „Diábolosznak”, vagyis megosztónak nevez a Szentírás! A viszálykodás az ördögtől van. Vitatkozással még senkit nem győztek meg, évszázados hitvitákkal sem. Jézus sem tudta meggyőzni a Vele ellenséges farizeusokat. Viszont lényeges kérdésekben ragaszkodott az igazsághoz, bár tudta, hogy emiatt keresztre feszítik majd. Azt se feledjük el, hogy a Mennyek Országa már most is jelen levő, ugyanakkor még csak eljövendő valóság.

Szükségünk van Jézus világosságára, amely egyedül képes megvilágítani életünk sötét foltjait. Ugyanakkor szükségünk van az ő szelídségére és alázatára is.

Legyünk mindig készek arra, hogy türelmes párbeszédet folytassunk azokkal is, akik rosszindulattal indulatos vitatkozásra akarnak provokálni minket! Az ő indulatosságuk legyen felhívás a szelídségre és a türelemre! Ne mondjunk le senkiről, hanem érezzük, hogy Jézustól küldetést kaptunk minden emberhez, legfőképpen arra, hogy szeressük egymást!

Bárcsak megtapasztalhatnánk azt, amit Jézus mondott: „Isten országa közöttetek van” (Lk 17,21), és „ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14).