Csorba Domonkos atyára emlékezve

Az Élet Urának gondviselő szeretetét köszönjük meg Csorba Domonkos atyáért, aki 2022. okt. 31-én (életének 89., szerzetességének 65., papságának 62. évében) hazatért Teremtőjéhez. Domonkos atya 2012-től 9 éven keresztül volt a helyi ferences közösségünk tagja. Foglaljuk őt imáinkba!

Domonkos atya temetése
2022. november 17-én (csütörtök)
a Pesti Ferences Templomban lesz.

12.00-kor szentmisét mutatunk be érte,
majd a templom kriptájában helyezzük örök nyugalomra.

 

Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Mt 25, 34)

 

Csorba László P. Domonkos OFM

szerzetes, pap, az egykori Kapisztrán Szent János Kusztódia (USA) volt kusztosa, életének 89. évében, 2022. október 31-én az esztergomi kórházban elhunyt.

Domonkos atya 1933. december 18-án született Mélykúton. Mélyen hívő, négygyermekes család sarjaként a bajai ferences templomban ministrált. A Közgazdasági Technikum elvégzése és a sorkatonaság letöltése után dolgozni kezdett, majd 1957 nyarán beadta jelentkezését a ferences rendbe. Pár hónappal később Esztergomban kezdte meg a noviciátust, majd itt tett örökfogadalmat 1961. augusztus 30-án. Teológiai tanulmányai befejezése után Esztergomban szentelték pappá 1962. június 17-én, és itt kezdett el dolgozni prefektusként. 1969-ben Amerikába utazott, hogy a magyarok lelkipásztora legyen először New Brunswickben, majd ugyanebben az évben Dewitten. Ezzel kezdődött Domonkos atya 36 éves szolgálata a tengerentúlon. Következő szolgálati helyein, New Yorkban és Roeblingben kápláni beosztásban működött, 1974-től Detroitban plébános, majd 1979-ben az amerikai Kapisztrán Szent János Kusztódia kusztosa volt. 1983-tól újra Roeblingben szolgált, majd Trentonban volt templomigazgató. 1989-től New Yorkban gondoskodott a magyarok lelkipásztori ellátásáról a kusztosi feladatok végzése mellett.

A Kusztódia 1995-ös megszűnése után még tíz éven keresztül volt a magyarok lelkésze, majd hazaköltözése után a rózsadombi közösség tagjaként végzett lelkipásztori feladatokat. 2012-ben a pesti rendház lakója lett, templomi szolgálatait hűségesen látta el. 2021 februárjától Esztergomban élt, ahol erejéhez mérten kivette részét a lelkipásztori feladatokból. Jó kedéllyel viselte a betegségek és az idős kor keresztjeit, melyek viselésében segítették a Ferences Szociális Otthon dolgozói. Utolsó napjaiban az esztergomi kórházban ápolták.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!