November 5. Szent Imre herceg

November 5. Szent Imre herceg – Lk 12,35-40

Készek vagyunk-e bármikor az Úr ítélőszéke elé állni?

Imre herceget László király akarata szerint 1083. november 5-én avatták szentté. Vajon miért tartotta fontosnak László királyunk Imre herceg szentté avatását? A krónikások szerint a fiatal Imre herceg nagy haladást tett a világi tudományokban és a szentek tudományában egyaránt. Mivel bátyja volt a trón várományosa, ő isteni sugallatra, belső meggyőződésből szüzességi fogadalmat tett. De bátyja váratlanul meghalt, az öregedő atyja pedig úgy gondolta, hogy Imre lépjen bátyja helyébe. István nyugodt lélekkel készült kiváló, engedelmes fiára bízni az ország továbbépítését és az uralkodás minden gondját. Az ország érdekeit is szeme előtt tartva azt kívánta tőle, hogy vegye feleségül Meskó lengyel király leányát. Ezt Imre meg is tette, de hűséges akart maradni fogadalmához, melyet előzőleg Istennek tett. Ezért rávette ifjú feleségét, hogy testvérként éljenek egymás mellett.

 

Imre herceg fiatal kortársai között is kitűnt a lovagi ügyességekben, valamint a középkor legkedveltebb sportjában, a vadászatban. 24 éves sem volt, amikor egyik vadászat alkalmával (1031. szeptember 2-án) egy vadkan halálra sebezte.

A mai evangélium szerint azt mondta Jézus, hogy: „Boldogok azok a szolgák, akiket Uruk megérkezésekor ébren talál”. Ezt a szüntelen virrasztásra felszólító mondatot általában úgy szoktuk értelmezni, hogy mivel nem tudjuk érkezésének időpontját, ezért szükséges Őt várni. Sokszor nehéz megérteni a látszólagos késlekedést, de még nehezebb elfogadható magyarázatot adni arra, ha az Úr látszólag siet.

Úgy gondolhatjuk, hogy a magyarság sorsa fordult meg azon, hogy nem Imre lett István király utóda a trónon. Akkor talán nem került volna sor arra, hogy a magyarság egy része visszahulljon a pogányságba, nem ölték volna meg Gellért püspököt, nem lettek volna trónviszályok, nem harcolt volna magyar a magyar ellen.

László királyunk meggyőződése volt, hogy Imre a legjobb döntést hozta, amikor hűséges maradt Istennek tett fogadalmához. Imre hűségére Isten hűsége lett a válasz nemzetünk iránt. Ezenkívül Szent László királyunk azt is felismerte, hogy a környezet ártalmai és minden ellenség ellen a legjobb védekezés Isten uralma a szívünkben. Ezért akart minden időkre szóló követendő példát állítani Imre herceg személyében.

Szent Istvánnak, Szent Imrének, Szent Lászlónak, valamint a többi magyar szentünknek a példájára mi is legyünk biztosak abban, hogy ha Istennel való kapcsolatunkat mindennél többre tartjuk, akkor egyedül ez fogja biztosítani a magyarság fennmaradását, és egyben az örök életet szerzi meg a számunkra.