Október 19. Alkantarai Szent Péter – templomunk védőszentje

Október 19. Alkantarai Szent Péter FÜ – Lk 12,22-31.

A mai evangéliumban mondja Jézus, hogy: „ne aggódjatok megélhetésetek miatt,… Inkább az Isten országát keressétek”! – Követjük-e ezt a felszólítást?

Alkantarai Szent Péter (Buda török kézre kerülése után 20 évvel) 1562. október 18-án halt meg. Az akkori ferences testvérek 1743-ban azért választották őt templomunk védőszentjéül, mert felismerték, hogy az Egyházon kívüli reformáció helyett az Egyház keretein belüli reformra van szükség.

Péter komoly bűnbánatra, állandó imádságra és radikális szegénységre törekedett. A lelkek üdvössége iránt nagy buzgóság töltötte el. Életét leginkább a szenvedő Krisztus iránt tanúsított nagy szeretet jellemezte. Ezért állított fel nagy kereszteket mindenütt, ahol prédikált.

Életszemléletét jól összefoglalja az a mondata, hogy: „Én nem a puszta szegénységért lelkesedem, hanem azért, amit a megfeszített Üdvözítőnk iránti szeretetből vállalunk”. Ennek megfelelően a vallásos élet legfőbb céljának tekintette a három isteni Személlyel való élő kapcsolat ápolását, az aszkézis céljának pedig az emberek iránti áldozatos szeretetben való növekedést.

Jézus mai példabeszéde minket is arra int, hogy a túlzott aggodalmaskodás helyett több időt és energiát fordítsunk az Istennel való kapcsolatunk, valamint a Benne létesített emberi kapcsolataink ápolására.