Szeptember 4. Évközi 23. vasárnap

Évközi 23. vasárnap – Lk 14, 25-33

Milyenek Jézus tanítványai?

Minden tevékenységünk kezdetén a Szentlélek segítségét kérjük. Isten szeretetének minden ajándékát a Szentlélek által kapjuk. Őt a hét ajándék Istenének is mondjuk, mert olyan képességeket kapunk, amelyeket nem lehet csupán emberi igyekezettel megszerezni. Másrészt olyan erőt és hatékonyságot kapunk általa, mint amikor egy hajót már nem az evezők, hanem a vitorlák visznek előre.

A hetes szám a teljességet jelenti. De hét ajándékot külön is fel szoktunk sorolni. Ezek között az első a bölcsesség ajándéka, amely abban segít, hogy végcélunkat mindig lássuk. Minden tanév elején a második ajándékot is kérjük, amely az értelem ajándéka. Ez abban segít, hogy hitünket jól megértsük.

A hit az értelem hódolata Isten előtt. Az igazi tudás közelebb viheti az embert az Istenhez. Ezt igazolja a hívő tudósok nagy száma. Nagyon fontos, hogy mindig kérdező, gondolkodó, kereső emberek legyünk.

A tudás, valamint a bölcsesség különbözik egymástól. A tudást bárki biztosíthatja a maga számára szorgalmas tanulással, illetve élettapasztalatok gyűjtésével. A bölcsesség viszont Isten ajándéka, amelyért szükséges imádkoznunk! Isten gyújt fényt a lelkünkben, hogy felismerjük életünk végső célját és felhasználjuk a hozzá vezető eszközöket.

Jézus mindnyájunkat hív, hogy legyünk az ő tanítványai. Azt kéri, hogy együtt haladjunk Vele, figyeljünk Rá, tanuljunk Tőle.

Mindenek előtt azt kéri, hogy Ő legyen a viszonyítási pontja az életünknek. Ő a mi életünknek, a mi szeretetünknek az igazi forrása. Mindenben és mindenkiben Őt szeressük a legjobban!

Vele együtt vegyük föl mindennap a keresztünket! Legyünk felkészülve arra, hogy lesznek nehézségek, próbatételek az életünk folyamán! Cselekedjünk úgy, ahogyan Jézus cselekedne a helyünkben, beszéljünk úgy, ahogyan ő beszélne a helyünkben, gondolkozzunk úgy, ahogyan Ő gondolkodna a helyünkben!

Jézus átalakít, formál, és a szeretettel együtt a szabadságra hív bennünket. Ne kötődjünk görcsösen a dolgokhoz! Mindazzal, amivel rendelkezünk, használjuk fel arra, hogy másokat segítsünk! Így tegyünk tanúságot Róla, mint egyetlen Mesterünkről, hogy az ő tanítványai vagyunk!

Egész életünkön át az a legfontosabb, hogy Istent egyre jobban megismerjük, megszeressük, valamint szolgáljunk Neki. Ahogyan János apostol megfogalmazta: „Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk” (1Jn 4,16). Ha ezt nem csupán megismerjük, hanem megtanuljuk, megértjük és megvalósítjuk, akkor Isten megdicsőül bennünk. Ezért érdemes élni! Különben hiábavaló minden tanulásunk, illetve igyekezetünk, ahogyan Pál apostol írja (vö. 1 Kor 13,1-13).