Június 23. Keresztelő Szent János születése

Június 24. Keresztelő Szent János születése  Iz 49,1-6; Lk 1,57-66,80

Igyekszünk-e teljesíteni azt a küldetésünket, hogy utat készítsünk az emberek számára Jézushoz?

Egész életünk folyamán mindennapi feladatunk, hogy Istennek az életünkre vonatkozó akaratát keressük és megvalósítsuk. Amikor a Miatyánkban mindennap imádkozzuk, hogy: „legyen meg a te akaratod”, akkor azt kérjük, hogy ez a mi életünkben is valósuljon meg, vagyis hogy mindennap egyre jobban ismerjük meg és teljesítsük hivatásunkat és az ebből eredő feladatainkat.

Visszatekintve az életünkre, sokszor tudatosítsuk magunkban, hogy miért élünk, mi a küldetésünk, és ezt mennyire sikerült teljesíteni! Keresztelő János feladata a Megváltóval való találkozás előkészítése volt. A mi küldetésünk is hasonló. A keresztény élet azt jelenti, hogy: „Krisztus él énbennem” (Gal 2,20). Ha így élünk, akkor embertársaink számára életünk példájával tudunk utat készíteni Jézus Krisztushoz.

Ahelyett, hogy sopánkodnánk azon, hogy egyre kevesebben hisznek, inkább igyekezzünk teljesíteni Istentől kapott küldetésünket! Akkor a Szentlélek által eltölt minket az erős hit, a bizakodó remény és Isten szeretetének az öröme! Így tudunk hatással lenni másokra, hogy ők is el tudjanak jutni Isten ismeretére és szeretetére!