Április 21. Csütörtök húsvét nyolcadában

Húsvét utáni csütörtök – Lk 24,35-48

Milyen érzelmek akadályoznak minket a feltámadt Jézus Krisztus felismerésében?

Jézus feltámadásának a hírére a tanítványokat eltölthette a szorongásos félelem hitetlenségük és hűtlenségük miatt. Amikor Jézus megmutatta nekik a sebhelyeit, akkor nem vádolni akarta őket, hanem a szeretetének bizonyítására tette. Amikor pedig az apostolokban az ijedelem és a félelem örömbe csapott át, akkor viszont az örömük akadályozta őket a hitben.

Jézus a feltámadása utáni megjelenéseikor mindig így köszöntötte tanítványait: „Békesség nektek!” Ennek a békének az alapja az, hogy Isten szeret minket.

Jézus „megnyitotta értelmüket”, hogy a békétlenség igazi oka az, hogy nem fogadjuk el a keresztet. Ha Krisztussal együtt készek vagyunk a szenvedés vállalására, akkor megtapasztalhatjuk magunkban a feltámadt Krisztus erejét. És ha Vele együtt szenvedünk, akkor Vele együtt meg is dicsőülünk (vö. Róm 8,17).