Hirdetés 2022. április 17.

Húsvétvasárnap

 1. (csak szombat este) Ételszentelést tartunk húsvétvasárnap a reggeli 6os és a 10 órási szentmisék végén.
 2. Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk. A templom mindkét nap végig nyitva lesz (beleértve a déli időszakot is).
 3. Dr. Fehér Anikó népzenekutató tart előadást templomunkban Bibliai történetek a népzenében címmel ápr. 23-án, szombat este fél 8-tól. Mindenkit szeretettel várunk!

A Mindenható Isten jutalmazza meg mindazokat, akik Krisztus halálának és feltá­madásának méltó megünnepléséhez hozzájárultak:

  • akik virágok hozatalával vagy más adományaikkal támogatták templomunkat,
  • akik a Szent Sír előkészítésében és a templom takarításában részt vettek és az őket koordináló sekrestyésnek,
  • templomunk scolájának és a Liszt Ferenc kórusnak, karvezetőiknek, valamint a kántor úrnak, a ministránsoknak, akik a szent liturgia ünnepélyességéhez nagyban hozzájárultak,
  • a gyóntató atyáknak, akik fáradhatatlanul rendelkezésre álltak,
  • és mindazoknak a híveknek, akik a nagyböjti szent időszak során szentgyónásukkal és jó cselekedeteikkel felkészültek húsvét szent ünnepére.

 

Rendi közösségünk minden tagjának nevében
Krisztus föltámadásának örömében megélt
szent húsvétot kívánunk
minden jelenlévő testvérünknek és kedves család­tagjaitoknak.