Március 19. Szent József főünnepe

Március 19. Szent József, Szűz Mária jegyese – Mt 1,16. 18-21. 24a

Miben lehet számunkra példakép Szent József?

Mikor és mihez szoktuk kérni az ő oltalmát, közbenjárását?

Szent Józsefnek, Mária jegyesének elsősorban a próbatételeket kiálló hitét és szeretetét állíthatjuk magunk elé követendő példának.

Józsefnek is megvolt az elképzelése az életéről. Biblián nevelődött, istenfélő ember volt, és a Biblia tanítása szerinti pátriárka szeretett volna lenni, sok gyerekkel. Amikor Máriát megismerte, szívében az Úr hangját vélhette hallani: „Ő az, akit rendeltem neked”. Azt gondolhatta, hogy Máriában megtalálta az Istentől neki rendelt feleséget és születendő gyermekeinek édesanyját. Isten azonban másképp határozott.

Amikor egyre bizonyosabbá vált, hogy Mária gyermeket vár, és egyedül József tudhatta, hogy nem tőle van a gyermek, akkor iszonyú gond és mérhetetlen csalódás gyötörhette. Ráadásul ezt senkivel sem beszélhette meg. József számára csak az lehetett a magyarázata Mária áldott állapotára, hogy Mária egy másik férfival került törvénytelen kapcsolatba, becsapva őt, és súlyosan megszegve Isten törvényét. Úgy tűnt, hogy Isten is magára hagyta, mert engedte, hogy egyedül ő döntsön Mária sorsa felől. Isten teljesen József kezébe tette le Mária sorsát.

Bár minden körülmény Mária bűnösségét és hűtlenségét támasztotta alá, mégsem ítélkezett, hanem nagyvonalú döntéssel védte meg Mária életét és becsületét, amelyre a válólevél adását találta legalkalmasabbnak. Ez azt jelentette volna, hogy nem vállalja ugyan Máriával a házasságot, de a világ szemében azt a látszatot kelti, hogy tőle van a gyermek. Ezután küldte el hozzá Isten az angyalát, hogy tájékoztassa Józsefet az igazságról.

József tisztelettel elfogadta az életébe beleszóló Isten végzését, amely saját egyéni vágyait és terveit teljesen keresztülhúzta. Máriához hasonlóan nem a maga akaratát akarta érvényesíteni, hanem elfogadta az Istenét. Vállalta az atyaságot, pedig nem ő volt a Gyermek apja. Munkájával és gondoskodásával közreműködött Isten tervének megvalósulásában. S mindezt nem kényszerből tette. Tetteit a szeretet vezérelte Mária és a Gyermek iránt. A későbbiek is igazolták, hogy Mária becsületének méltó őrzője és védelmezője, az isteni Gyermeknek pedig gondos nevelőatyja volt.

Vegyünk róla példát! Hívjuk segítségül őt nehéz helyzeteinkben, és legyünk meggyőződve arról, hogy Isten tervei jobban szolgálják a saját és mások üdvösségét, mint ahogy azt mi gondolnánk. Azt keressük, hogy mit akar Isten, a mi Urunk, hová akar állítani bennünket! Ha pedig megtaláltuk és vállaljuk, akkor abban legyünk hűségesek!

Szent József legyen segítőnk a próbatételekben, a kísértésekben, a fáradságos munkánkban, Istenbe vetett hitünkben és az áldozatos szeretetben! Ő legyen a szüzek őre, az édesapák példaképe, az anyák és a gyermekek védelmezője, és halálunk óráján is oltalmazónk!