Január 31. Évközi 4. hét, hétfő

Évközi 4. hét, hétfő – Mk 5,1-20

Vajon mi a sötétség vagy a világosság oldalán állunk-e?

A Jézus korabeli zsidók különösen a lelki betegségek mögött a gonosz lelket látták. Azt gondolták, hogy a betegség oka valamilyen bűn, amit ha nem a beteg, akkor az ősei követtek el.

Az evangéliumban szereplő gerázai megszállottat valóban a gonosz lélek szállta meg, hiszen emberi ismereteket felülmúló módon fogalmazott, amikor Jézust a Magasságbeli Isten Fiának nevezte. Minden szava teológiailag megdöbbentően pontos.

Az evangéliumban szereplő megszállott emberre jellemző, hogy fékezhetetlen, ön- és közveszélyes, tehát saját maga és mások vesztét akarja okozni. Önmaga ellen is támad, hiszen önmagát kövekkel ütötte-verte. Amikor Jézus kapcsolatba akar kerülni vele és a nevét kérdezi, vagyis személyiségének a lényegét tudakolja („Mi a neved”, azaz ki vagy te?), az ember helyett az őt megszállva tartó démonsereg válaszolt: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk”. Ezzel a gonosz nemcsak az erejét akarta fitogtatni, hanem azt is jelezte, hogy az ember személyiségét teljesen elnyomta.

Jézus hatalma azonban nagyobb a gonoszénál, és maga mondta, hogy Ő nem azért jött, hogy elpusztítsa az embert, hanem hogy megmentse. Ezt teszi ezzel az emberrel is. A gonosz lelkek kérésének teljesítésével pedig figyelmeztető jelet ad minden kor embere számára.

Érdemes lenne felismerni, hogy az az út, amelyen a mai társadalom nagy része halad, egyenesen a pusztulásba vezet. Vagyis hogy sok ember az öngyilkos módon tóba rohanó sertésekhez hasonlít, és a biztos pusztulás felé halad.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy földi életünkben mi is mindig ki vagyunk téve a gonosz erők csábításának, és nem szabad lebecsülnünk a gonosz lelkek erejét! Komolyabban vehetnénk, hogy az embernek ártani akaró gonosz hatalom és az embert megmenteni szándékozó isteni erő harcának kereszttüzében élünk. Jobban megdöbbenhetnénk azon, hogy amikor az Úr imájában Jézus a négy legfontosabb kérést sorolta fel, a mindennapi kenyér és a bűnök megbocsátásának kérése után az a két kérés szerepel, hogy: „ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!”. Viszont azt se feledjük, hogy bármennyire hatalmasnak tűnik a gonosz, nem képes ellenállni Jézus megváltó, szabadító erejének!

A megszabadított ember kívánsága az volt, hogy Jézusnál maradhasson és tanítványa lehessen. Ezzel bizonyította, hogy felszabadult a sötétség uralma alól. Jézus azonban misszionáriusként visszaküldte őt pogány hazájába.

Jézus minket is arra hív, hogy legyünk közösségben Vele. Aztán minket is küld, hogy a világosság gyermekeiként készítsük az ő útját mindazokhoz, akiket meg akar szabadítani a gonosztól, és velünk együtt maga mellé akar gyűjteni a világosság országába.