Január 17. Évközi 2. hét, hétfő

Évközi 2. hét, hétfő – Mk 2,18-22

Van-e bennünk öröm, amikor böjtölünk?

Amikor Jézus Márk evangéliumában első megszólalásakor saját szavaival is meghirdette a mennyek országának örömhírét, ezt rögtön összekötötte egy fontos felhívással: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). Az evangélium örömhírt jelent.

A régivel való szakítás (a bűnbánattartás) és az új élet alapja az örömhír befogadása. Ez az Isten országába való bejutás első lépése. Akik hittel fogadják a hírt, hogy Isten emberré lett, azokat eltölti az öröm. Az örömhír befogadása után lehet megtenni a második lépést, az erkölcsi megtérést.

Örömünk oka az, hogy Isten a gyarlóságunk ellenére is meghív minket az ő országába. Átérezzük méltatlanságunkat Isten szeretetére, de azt is felismerjük, hogy Isten viszont nagyon is méltó arra, hogy szeressük. Maga Isten siet a segítségünkre, mert Ő végtelenül irgalmas. Ezekiel próféta szerint Isten nem kívánja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen (vö. Ez 18,23).

Az Ószövetségben nagyon sok hasonlat szól arról, hogy Isten olyan, mint a vőlegény, és az ő népe a menyasszony. A kánai menyegzőn Isten új népét az apostolok képviselték. Jézus azt is előre vetítette, (utalva halálára), hogy „jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd böjtölnek”.

A böjtölés gyakorlata az üldöztetések idején erősödött meg igazán. Felismerték, hogy a keresztény életnek is megvannak a maga szenvedései, böjtjei, legfőképpen a halál miatt. De a keresztény élet alapvetően mégis örömben eltöltött élet. Az öröm és a szomorúság, akár a napfény és a köd, átjárják egymást, amíg Krisztus második eljövetelére várunk. De az öröm erősebb. A szomorúság csupán átmenetileg uralhatja az életet.

Ebben a kettősségben élünk. Jézus már itt van mibennünk és közöttünk (különleges módon az Oltáriszentségben is), de majd másodszor is eljön, hogy beteljesítse uralmát.

A megváltás még személyes életünkben sem fejeződött be. Ez a folyamat egész életünkben folytatódik. Örömünk forrása, hogy minden botlás után új életet kezdhetünk, és beléphetünk Isten lakomájára.

Böjtölésünk Isten hiányának érzését, a Jézus szenvedése és elvétele miatti fájdalmunkat fejezi ki. Ugyanakkor Jézus irgalmas szeretetében bízva, Jézus eljövetelét várva, Belé vetett hittel és bizalommal böjtölünk.

A böjttel felidézzük azt a várakozást, amely az égi lakoma teljes örömét előzi meg. Az Eucharisztiában azt ünnepeljük, hogy a vőlegény már velünk van a szentségi színek alatt. Velünk van életünk szenvedéseiben, és ha kitartunk ezekben, Vele leszünk a dicsőségben is. Jézus mondta: Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért adom át nektek az országot, mint ahogy Atyám, nekem átadta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban” (Lk 22, 28-30).