December 25. KARÁCSONY – ünnepi szentmise

December 25. ünnepi mise – Jn 1,1-18

Mit jelent számunkra karácsony ünnepe?

Az evangéliumban János azt írta, hogy a megtestesült Igében „élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága”. Ez azt jelenti, hogy a megtestesült Ige Élet és Világosság. Ezt Jézus maga is kijelenti: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14,6). Szent Ágoston ezt így magyarázta: „Az Ige az Atya ölén Igazság és Élet, testet öltve utunkká lett”. Ő a teljes Igazság és a fogyhatatlan Élet. Ő az emberek világossága: „az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert”.

János evangélista ebbe az örömhírbe az üdvösség drámájáról szóló üzenetet is beleszőtte: „A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.” „A világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be”. A hitetlen világ, a bűn sötétségében élő emberek nem ismerték fel Jézusban az Atya küldöttjét, a megígért és várva várt Messiást. Pedig az Ige csak azok számára Üdvösség és Élet, akik hittel befogadják Őt. „Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne”.

Ez az üzenet azt is jelenti számunkra, hogy Jézus bennünk akar megszületni, és így akar Isten gyermekeivé tenni minket. De Jézus bennünk való megszületése átrendezi egész életünket. Figyeljünk rá, engedjük, hogy jelenléte egyre jobban átalakítson és eligazítson minket, hogy ezáltal mi is a világ világossága, és az ő békéjének és örömhírének hordozói legyünk!

Ahol Krisztust nem fogadják be, ott nem születik meg a béke. Jeruzsálem, melynek jelentése a béke városa, a legnagyobb békétlenség színhelye lett. És az is marad, amíg Krisztust nem fogadják be. De jelzés ez minden békétlen család és közösség számára is. Az ilyen közösségben nem fog sokáig tartani a békésnek tűnő karácsonyi hangulat. A karácsonyi szeretet gyorsabban elszáll, mint az angyalok.

Az ünnep fényét nem a színes karácsonyfaégők adják, hanem az a fény, amely Jézusból, a világ világosságából árad. Sok külsőség rakódott az évek során a családi karácsonyi ünnepre, amelyeket mondhatunk szépnek, és hatással vannak a karácsonyi hangulatra. De ezek a külsőségek soha ne vonják el figyelmünket a betlehemi Gyermekről, aki örömünknek és boldogságunknak az igazi forrása!

Jézus az öröm, a biztonság és a végtelen remény érzését, valamint a szeretet örömét hozta el nekünk. Csukjuk be a bűnöknek, a gyűlöletnek és a kétségeknek a kapuit! Nyissunk utat a sötétséget legyőző fény és szeretet előtt, Jézus előtt! Legyen Ő kedves vendége házunknak, Akinek látogatását vártuk, és Akit örök vendégként mindig a szívünkben hordozhatunk!

A Krisztussal való együttélés töltse el mindnyájunk szívét túlcsorduló mértékben szeretettel, örömmel és békével, hogy szeretteinknek és környezetüknek is bőségesen jusson mindebből! És ne csak most, az ünnepek alatt, hanem az új év minden napján is, egész életünkben!