Június 6. Úrnapja

Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének az ünnepe    Kiv 24,3-8; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16. 22-26

Tudjuk-e, mit ünneplünk ma és minden szentmisében?

1264-ben egy cseh pap kételkedett abban, hogy az ostya valóban átváltozott Krisztus testévé. Amikor az átváltoztatott ostyát megtörte, egy csepp vér hullott a korporáléra. Ezt megmutatták IV. Orbán pápának, aki ennek hatására rendelte el, hogy a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök legyen külön ünnep Krisztus Testének és Vérének tiszteletére. Ez több országban ma is munkaszüneti nap. Mi viszont 1945 óta a következő vasárnapon ünnepeljük (idén az évközi 10. vasárnapon).

Az olvasmány elmondja, hogy miután a zsidó nép elfogadta az Úr Mózes által közölt feltételeit, néhány fiatal közreműködésével Mózes megkötötte a szövetséget Jahvéval. Fontos szerepet kapott az áldozatbemutatásnál a kiömlő vér, amelyet Mózes a szövetség megpecsételésére a népre hintett.

A szentleckében azt olvastuk, hogy Isten új szövetséget kötött népével az Újszövetség Főpapja, Krisztus által. „Ő az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk.”

A mai evangélium arról számol be, hogy Jézus a húsvéti vacsorán a kenyeret úgy adta a tanítványoknak, hogy „Ez az én testem”, a bort pedig „Ez az én vérem, a szövetségé, mely sokakért kiontatik”.

Azt ünnepeljük ma, hogy minden szentmisében jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen keresztáldozata. Hisszük, hogy Isten igéje és a Szentlélek ereje révén a kenyér és a bor színe alatt az Oltáriszentségben valóságosan jelen van az önmagát értünk feláldozó, de feltámadt Jézus Krisztus. Ő elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szentlélekkel, ugyanakkor nekünk adja önmagát.

A feltámadott Krisztusban már nincs külön a test és a vér. Ennek ellenére Jézus azért akarta ránk hagyni külön-külön az ő Testét és Vérét, mert a feláldozottság állapotában akart velünk maradni, hogy Őt magunkhoz véve mi is készek legyünk áldozattá válni. Táplálékunkká akar lenni, hogy Vele eggyé válva mi is képesek legyünk arra, hogy életünket odaadjuk a magunk és szeretteink üdvösségéért.

Mi, magyarok arra is gondolhatunk, hogy Jézus cselekedete (az Istennek velünk kötött új szövetsége) olyan volt, mint történelmünkben a honfoglalás előtt a hét fejedelmi személy által megkötött vérszerződés. Annak lényege az volt, hogy mi egy test és egy vér, vagyis testvérek vagyunk. Jó tudni, hogy csak a magyar nyelvben használatos a „testvér” szó.

Mondhatjuk tehát, hogy ma és minden szentmisében Krisztus velünk kötött vérszerződését ünnepeljük.

Kérjük a mai ünnep egyik himnuszának utolsó előtti versszakával: „Üdvösségszerző Áldozat, ki mennynek tárod ajtaját, ellenségek törnek reánk, nyújts segítséget, adj erőt!”