Június 2. Évközi 9. hét, szerda

Évközi 9. hét, szerda – Mk 12,18-27

Vágyódunk-e az örök élet után?

Nagy valószínűséggel nem egy megtörtént esetről van szó az evangéliumban. A szadduceusok találták ki, hogy hét testvér egymás után feleségül vette ugyanazt az asszonyt, majd mind meghaltak. Kérdésük valójában nem az volt, hogy „a feltámadáskor … melyiknek lesz a felesége” az asszony, hanem az, hogy van-e egyáltalán feltámadás és örök élet?

Jézus olyan szentírási részlettel igazolta a feltámadás tanát, amelyet a kérdezők is elfogadtak. Isten Mózeshez intézett szavait idézte, és a klasszikus zsidó írásfejtő módszert alkalmazva alkotta meg a következtetését: Ha Isten Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, és ha Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké, akkor Ábrahám, Izsák és Jákob élnek, tehát van föltámadás.

Vagyis nemcsak az a holt biztos, hogy meghalunk, hanem az is, hogy mindenki föl fog támadni. Ahogy Jézus mondta: „Akik jót tettek, azért, hogy föltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy föltámadjanak a kárhozatra” (Jn 5,29). Pál apostol szerint a mi föltámadásunk ugyanúgy a Szentlélek műve lesz, mint Jézus feltámadása volt (v.ö. Róm 8,11).

Az is biztos, hogy a mennyei létforma nem mérhető a földihez. A mai evangéliumban Jézus azt mondta, hogy a feltámadás után olyanok leszünk, mint az angyalok.

William H. Shannon azt írja az „Úton a túlvilág felé” című könyvében, hogy: „ezt semmiképp nem úgy kell érteni, hogy megszűnik a nemiségünk. Nemiségünk nem valami, amit birtoklunk, hanem része annak, amik mi magunk vagyunk.” Alvin Plantinga filozófus és családapa is úgy látja, hogy: „a szexuális energia előrejelzése annak az Isten utáni vágyakozásnak, amely jellemző lesz ránk megújult égi állapotunkban. A szexuális egyesülés a földön és az ezt követő kielégülés extázisa előre jelzi a sokkal mélyebb értelmű egyesülésünket Istennel.”

Vagyis az örök boldogság sokkal nagyobb boldogság lesz, mint amilyet a földön a férj és feleség a házastársi kapcsolatban tud adni egymásnak, amit Jézus kortársai is a legszebb és legnagyobb örömök közé soroltak. Az örök életben a tökéletes szeretet nem eseménytelen és egysíkú létforma lesz, hanem az élet kiteljesedése.

Mennyei szeretet-kapcsolataink mélységét és erősségét az határozza meg, hogy földi életünkben milyen mértékűre nőtt a szeretetre való képességünk: vagyis hogy mennyi szeretetet tudtunk befogadni és adni. Ami akkor is tökéletes boldogságot ad majd, ha (képletesen szólva) csak egy gyűszűnyi a méretünk. Földi életünk arra való, hogy növeljük szeretetünk mértékét. Jézus mondta: „Amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is” (Lk 6,38).

Arra kell törekednünk, hogy a Szentlélek által egyre élőbb, személyesebb kapcsolatunk legyen az Atyával, a Fiúval és egymással. Kalkuttai Teréz anya mondta: „Aki jobban eggyé lett Istennel, az jobban szereti felebarátját.” VI. Pál pápa tanítása szerint pedig: „A testvéri szeretetnek új neve van: fejlődésnek hívják.”

Mindennap fejlődjünk a szeretetben, így haladjunk a teljesség felé!