Május 11. Húsvét 6. hete, kedd

Húsvét 6. hete, kedd – ApCsel 16,22-34; Jn 16,5-11

Miért mondta Jézus, hogy: „Jobb nektek, ha én elmegyek”?

A válni készülő házastársak közhely-mondata, hogy: „Neked is jobb, ha elválunk.” Csakhogy Jézus nem az elválásra gondolt, mert ugyanebben a főpapi imájában azt mondta: „Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok.” (Jn 17,24)

Jézus azért megy el, hogy még jobban velünk lehessen. Az Ő elmenetele a feltétele annak, hogy elküldje a Szentlelket, aki csak Jézus halála és megdicsőülése után jöhetett el.

A Szentlélek által Jézus jobban velünk, sőt bennünk van, és megvalósult az is, amit nem sokkal előbb mondott, hogy: „aki szeret engem,… Atyám is szeretni fogja őt. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). A Szentlélek kapcsol össze minket az Atyával és a Fiúval.

Amikor Jézus felsorolta, hogy mi lesz a Szentlélek tevékenysége, a következőket mondta: „meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, és többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett.” (Jn 16,8-11)

Jézus szerint az a bűn, ha valaki nem hisz abban, hogy: „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) A Szentlélek meggyőz minket arról, hogy bűn eltávolít minket Istentől, és bűnbánatot ébreszt bennünk, mégpedig szeretetből fakadó bűnbánatot. A farizeusoknak az volt a legnagyobb bűnük, hogy magukat tökéletesnek tartották, azaz nem ismerték el, hogy bűnösök.

A Szentlélek meggyőzi a világot az igazságról: hogy Jézus azért megy az Atyához, hogy közbenjárónk legyen. Már a földre is azért jött, hogy Megváltónk és Üdvözítőnk legyen, és kiszabadítson minket a bűneink rabságából.

A Szentlélek meggyőzi a világot az ítéletről, amely már megtörtént, hiszen Jézus győzött a gonoszság felett, és Isten kegyelme kiárad ránk.

Ez valósult meg Pál és Szilás igehirdetése által is.

Miután a börtönőr és egész háza népe elismerte a bűnt, hogy igazságtalanul ítélték el Krisztust, és elfogadták az Igazságot, a Szentlélek felmentő ítéletében részesültek. Ez volt örömük forrása.

Ha elfogadjuk az Igazság Lelkét, akkor Ő a mi értelmünket is megvilágosítja, hogy felismerjük hitetlenségünket Isten szeretetével szemben, és ezzel együtt megismerjük azt is, hogy az Isten igazságossága és az ő irgalmas szeretete elválaszthatatlan egymástól. Ha bűnbánatot tartunk, akkor irgalmas ítéletben lesz részünk, és az Istenbe vetett hit eredményeként megtapasztaljuk azt az örömet, amely a börtönőr családját eltöltötte, és amelyet Isten csak azoknak tud adni, akik megnyitják Előtte a szívüket.