Május 6. Húsvét 5. hete, csütörtök

Húsvét 5. hete, csütörtök – Jn 15,9-11

Betartjuk-e kapcsolatainkban a fontossági sorrendet?

Személyes kapcsolataink között felállítható bizonyos fontossági sorrend.

A legszorosabb és legmélyebb kapcsolat az Atyának és a Fiúnak a kapcsolata, hiszen az isteni személyek csak az egymáshoz való viszonyukban különböznek egymástól. A szeretet adásán, elfogadásán és viszonzásán kívül nincs semmi más különbség közöttük. A földön ehhez nincs hasonló.

Jézus az utolsó vacsorán mégis azt mondta, hogy: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.” Azért mondhatta ezt, mert mindent átadott nekünk, amit az Atyától kapott: egész földi életét a kereszthalálig, és egész isteni életét a Szentlélek által. Tőlünk pedig azt kéri, hogy mindennél és mindenkinél jobban szeressük Őt. Ugyanakkor ismerjük Jézus új parancsát is: „szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket!” (Jn 15,12)

Az emberek közötti legmélyebb, legszemélyesebb szeretetkapcsolat a házastársak között áll fenn. Egymáson kívül senki másnak nem mondhatják, hogy úgy szeretlek téged, mint a férjemet, illetve a feleségemet.

Kérjük a Szentlelket, segítsen meg minket, hogy mindenkit úgy szeressünk, ahogyan azt Isten a kapcsolataink jellegének megfelelően várja tőlünk!