Április 19. Húsvét 3. hete, hétfő

Húsvét 3. hete, hétfő – Jn 6,22-29

Miért érdemes hinni Jézusban?

Erre a kérdésre mindegyikünknek egyénileg kell megadnia a választ. És azokra a kérdésekre is, hogy mit várunk Jézustól, mit jelent számunkra a Benne való hit?

Egyes vélemények szerint a legértékesebb és legszebb személyes kapcsolatok szilárdságát és tartósságát az biztosítja, ha ezek a kapcsolatok mindkét fél számára kölcsönösen hasznosak, előnyösek. Ez fontos szempont még a gazdasági és kereskedelmi területen, valamint a nemzetközi kapcsolatokban is. Legfőbb vezetőinktől elvárjuk, hogy értékelvű politikát folytassanak a közösség és annak tagjai javára.

Vannak, akik azt gondolják, hogy azért érdemes hinni, mert biztonságot ad, eligazít az Élet dolgaiban. Biztosítéka a jó barátságoknak és a jó házasságnak, mert lehet egymásban bízni, lehet egymásra számítani.

Vagy az érzelmi és szellemi értékek miatt érdemes hinni. Mert szép és mély, illetve fölemelő élményeket ad a zenei életben, a képzőművészetben, az irodalomban stb.

Vagy mert hitünk gyümölcseként eltölt minket a kegyelem és az erő, mint István diakónust, illetve eltölt minket Krisztus békéje, amit Ő megígért nekünk.

A mai evangéliumban Jézus felhívja az emberek figyelmét arra, hogy ne azért keressék Őt, mert jóllaktak a tőle kapott kenyérrel, hanem mint mondta: „olyan eledelért fáradozzatok, amely… megmarad az örök életre.”

Figyelemre méltó a Jézust kereső tömeg kérdése: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” Megszívlelendő Jézus válasza: „Istennek az tetszik,… ha hisztek abban, akit Ő küldött.”

Jézus feltárja előttünk Isten velünk kapcsolatos szándékát, és azt is, hogyan valósíthatjuk meg Isten akaratát. Az Élet Kenyerére, az örök életre szóló eledelre, a Benne való hit fontosságára irányítja a figyelmünket. A Jézusban való hit útján elindulva és Ővele járva, Vele táplálkozva juthatunk el mennyei Atyánkhoz.

Az örök élet ajándéka miatt érdemes hinni Krisztusban, illetve Krisztusnak. Nagyon találóan mondta Péter apostol: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.” (Jn 6,68)

Arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni Krisztusban, azt is válaszolhatjuk, hogy Istent nem az ajándékai miatt keressük és szeretjük, hanem Önmagáért. Nincs annál nagyobb érték, mint hogy örökké tartó (vagyis soha meg nem szűnő) szeretetkapcsolatban élhetünk a Szentháromsággal. Nem akárki ajánlotta fel nekünk a szeretetét, hanem a világ minden kincsénél is nagyobb, minden értéket magában hordozó, a mindent teremtő Isten ajánlotta fel határtalan szeretetét. Ráadásul: Isten miatt a szeretteinkkel is örökké tartóak és boldogok lesznek szeretet-kapcsolataink. Talán ezért a legérdemesebb hinni Jézusban, hinni Isten szeretetében, illetve ezért érdemes szeretni Istent.