Nagyböjt 4. vasárnapja – videóval és a vasárnapi énekekkel

Minden nap az aktuális evangéliumról egy-egy videós elmélkedést teszünk közzé ITT.

Nagyböjt 4. (laetare) vasárnapjának énekei a Belvárosi Ferences Kántorátus szolgálatával elérhetők ITT.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 3,14-21)
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”
Ezek az evangélium igéi.

Nagyböjt 4. (laetare) vasárnapjánank énekei – Belvárosi Ferences Kántorátus:

    • Introitus: Laetare Jerusalem/ Vígadozzál Jeruzsálem
    • Traktus: Akik az Úrban bíznak
    • Communio: Jerusalem, quae aedificatur ut civitas / Jeruzsálem, míly nagy városnak épült
    • J.S. Bach: A fényes Istenarcot