Január 5. Vízkereszt előtti napok

Január 5. – 1Jn 3,11-21; Jn 1, 43-51

Igyekszünk-e másokat Jézushoz vezetni?

Akik hittel elfogadták, hogy Jézusban a Messiással találkoztak, azokat eltöltötte az öröm, és másoknak is továbbadták az örömhírt. Így tettek a betlehemi pásztorok, majd az első tanítványok, köztük András, aki testvérét, Pétert hívta Jézushoz. A mai evangélium szerint így tett Fülöp is Nátánáellel.

Fülöp ugyanabból a városból (Betszaidából) való volt, mint András és Péter. Az evangéliumokból Fülöp meghívásáról mindössze annyit tudunk, hogy Jézus felszólította őt a követésére, és ő késedelem nélkül csatlakozott hozzá. János evangélista azt is leírta, hogyan játszott Fülöp közvetítő szerepet Nátánáel, a későbbi Bertalan apostol meghívásában.

A szeretet első lépcsőfoka, hogy elfogadjuk a másikban azt, amit ösztönös természetünk szerint nem fogadnánk el, ami tőlünk idegen, vagy idegesítő számunkra! Csak így lehetünk jellé, amelyre felfigyel a világ. Nagy botrány, és a hitetlenségre utal, ha ellenségeskedünk vagy gyűlölködünk.

Törődjünk mások üdvösségével! Tegyünk meg értük mindent, nagy tapintattal, szelídséggel és állhatatossággal! Ez a bizonyítéka annak, hogy élő a hitünk. Csak így juthatunk el szeretteinkkel együtt az üdvösségre.