December 17. Advent 3. hete, csütörtök

December 17. – Ter 49,2. 8-10; Mt 1,1-17

A mai nappal megkezdődik a közvetlen felkészülés Jézus születésének ünnepére.

Egyénileg hol tartunk a felkészülésben?

vangéliumának elején Máté Jézus családfájával azt akarta bizonyítani, hogy Jézus valóban a megígért Messiás, eredete ugyanis visszamegy Dávidhoz és Ábrahámhoz.

Ábrahám kapta azt az ígéretet, hogy ivadékában nyer áldást a föld minden népe. Ábrahám unokája, Jákob úgy adta tovább az örökölt atyai áldást, hogy Júdáé lesz a fejedelmi pálca és a vezéri bot. Tőle származik az Eljövendő, akit a kormánypálca valójában megillet. A Júda törzséből való Dávid pedig ígéretet kapott, hogy a királyi uralom örökre megmarad családjában, és a Messiás uralma kiterjed az örökkévalóságra is.

Tudjuk, hogy az emberek hitetlensége és szívtelensége miatt milyen körülmények között kellett megszületnie a Mindenség Királyának. Mik viszont hittel és szeretettel készítsünk neki öröklakást a szívünkbe!