Nagyszombat

Minden nap az aktuális evangéliumról egy-egy rövid videós elmélkedést teszünk közzé ITT.
Ágoston atya napi homíliái a szokott módon, szöveges formában találhatók ITT.

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szent asztal, az oltár megfosztva áll, a szent áldozatot, a szentmisét nem mutatják be mindaddig, amíg csak a húsvét ünnepi vigíliája el nem érkezik. A föltámadásra az éjszakai virrasztással is várakozunk.

Ezen a napon a szent sír csendjében zsoltározzunk!

 

Antifona: Uram, te kihoztad az alvilágból az én lelkemet!

4. zsoltár
Midőn segítségül hívlak, hallgass meg engem, én igazságom Istene, *
ki a szorongatásból tágasságra vezettél engem.
Könyörülj rajtam, *
és hallgasd meg imádságomat!
Emberek fiai, meddig lesztek kemény szívűek? *
miért szeretitek a hiúságot, és keresitek a hazugságot?
Tudjátok meg, hogy csodát művel az Úr az ő szentjével, *
az Úr meghallgat engem, mikor hozzá kiáltok.
Haragudjatok bár, de ne vétkezzetek, *
szálljatok magatokba nyugvóhelyeteken és elcsöndesedjetek!
Áldozzátok az igazság áldozatát, *
és bízzatok az Úrban!
Sokan mondják: valami jót kimutat immár nekünk? *
Jelként ragyogtasd fölöttünk, Uram, orcád világosságát!
Ki vigasságot adtál a szívembe, *
nagyobbat, mint övék, mikor boruk és búzájuk bőséggel terem.
Így hát békességben alszom és megnyugszom,*
mert ha magam vagyok is, te megtartasz, Uram, reménységben.

Antifona: Uram, te kihoztad az alvilágból az én lelkemet!

23. zsoltár
Az Úré a föld, és benne minden, *
a földkerekség, és mind, akik abban laknak.
Mert ő állította azt a tengerekre *
és ő szilárdította meg a folyóvizeken.
Ki mehet föl az Úr hegyére? *
és ki állhat meg az ő szent helyén?
Az ártatlan kezű és tiszta szívű †
ki lelkét hiábavalóságra nem vetette *
sem álnokságot nem szólt felebarátja ellen.
Az vesz áldást az Úrtól *
és irgalmasságot az ő szabadító Istenétől.
Ez az a nemzedék, mely Istent keresi *
mely Jákob Istenének orcáját keresi.
Nyissátok meg a kapukat †
és táruljatok fel, örök kapuk *
hadd menjen be a dicsőségnek Királya!
Ki ez a dicsőséges Király? *
az erős és hatalmas Úr, a harcokban győzedelmes!
Nyissátok meg a kapukat †
és táruljatok fel, örök kapuk *
hadd menjen be a dicsőségnek Királya!
Ki ez a dicsőséges Király? *
a Seregek Ura, ő a dicsőségnek Királya!

Antifona: Uram, te kihoztad az alvilágból az én lelkemet!

29. zsoltár
Magasztallak téged, Uram, mert fölemeltél engem, *
nem engedted, hogy az én ellenségeim örüljenek rajtam.
Én Uram, Istenem, hozzád kiáltottam *
és meggyógyítottál engem.
Uram, kihoztad az alvilágból az én lelkemet *
életre keltettél a sírba szállók közül.
Dicséretet mondjatok az Úrnak, ő szentjei *
hálát adjatok az ő szentségének emlékezetéért.
Mert egy pillanat az ő haragja *
de jóakarata végig az életen.
Este még siralom vagyon *
de reggelre már öröm.
Én pedig biztonságomban így szóltam akkor *
„nem rendülök meg mindörökké.
Uram, a te akaratod szerint *
erőssé tetted az én hegyemet.”
De elfordítottad az orcádat tőlem *
és akkor megrendültem.
Hozzád kiáltottam, Uram *
az én Istenemhez könyörögtem.
Mi haszon az én véremben? *
ha alámegyek a romlásba?
Vajon a por áld-e téged *
és hirdeti-e a te igazságod?
Meghallgatta az Úr és könyörült rajtam *
az Úr lett nékem segítőm.
Sírásomat örömre fordítottad *
elszaggattad gyászruhámat, és körülöveztél vigassággal.
Hogy énekeljen neked az én dicsőségem, és ne hallgasson *
én Uram, Istenem, örökké hálát adok neked.

Antifona: Uram, te kihoztad az alvilágból az én lelkemet!