Berhidai Piusz atya lett ferencesek rendtartományunk új tartományfőnöke

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány káptalanja február 6-án Berhidai Piuszt választotta meg a provincia elöljárójának az elkövetkező hat évre.

Berhidai Piusz OFM 1976-ban született Pécsett, gyerekkorát Szekszárdon töltötte. Az esztergomi ferences gimnáziumban érettségizett 1994-ben, majd ugyanebben az évben megkezdte a noviciátust Szécsényben. 1995-től Szegeden, majd 1997-től Pasaréten folytatott teológiai tanulmányokat, ’97-től az ELTE magyar-latin szakos hallgatója. Elsőfogadalmat 1995. szeptember 3-án, örökfogadalmat 2000. szeptember 23-án tett, 2003. április 26-án szentelték pappá. Szolgálata első éveit Esztergomban töltötte prefektusként, tanárként, majd 2008-ban az akkori tartományfőnök Pasarétre helyezte, ahol házfőnökként és magiszterként a hivatásgondozásban és a lelkipásztori szolgálatban vett részt, valamint tanított a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. 2009 óta tagja a definitóriumnak, 2014 óta pedig Szécsényben novíciusmagiszter, valamint 2017-ig házfőnök. Piusz testvér mind Pasaréten, mind Szécsényben aktívan részt vett a helyi plébánia lelkipásztori életében. Nevéhez kapcsolódik több latin nyelvű ferences forrás és liturgikus szöveg fordítása. (Ő fordította például Szent Bonaventura Legenda Maior című művét.)

Lelkiségi témakörben több cikk szerzője. Emellett a régi magyar irodalom kutatásával is foglalkozott. Szívesen kérik fel lelkigyakorlatok megtartására is, különösen a ferences lelkiség témakörében.

Tartományfőnöki hat évét lezárva Dobszay Benedek OFM provinciális helyettesként, azaz vikáriusként folytatja szolgálatát.

A Mátraverebély-Szentkúton megtartott rendi káptalanon résztvevő örökfogadalmas ferencesek megválasztották a definitórium tagjait is, Lendvai Zalán OFM, Magyar Gergely OFM, Bécser Róbert OFM és Szoliva Gábriel OFM személyében.

Az Úr áldása és bölcsessége vezesse provinciánk új vezetőségét!