Január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév)

Január 1. Szűz Máriának, Isten Anyjának ünnepe Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

Megfelelő volt-e a tegnapi hálaadásunk, és van-e már a 2020. évre tervünk, amelyre Isten áldását kérjük?

Ha tegnap a lelki számvetésünk alapján adtunk hálát Istennek, akkor jó volt az évzárásunk. Az pedig már fél siker, ha az idei évre sikerült tervet készítenünk, amelyre ma Isten áldását kérjük. Akkor lesz teljes a siker, ha a Szentlélekkel együttműködve igyekszünk tervünket teljesíteni, amelyhez folyamatosan szükségünk van két erőforrásra: a vasárnapi szentmisére és a mindennapi imádságra.

A mai ószövetségi olvasmányban háromszoros áldás szerepel. „Áldottnak” azt nevezzük, aki Istent hordozza. Az áldást a három isteni Személytől azért kapjuk, hogy Isten áldásának hordozói legyünk. A teremtő Atyaisten gondviselő oltalmát, az ember-arcú Fiúisten irgalmas, megbocsátó szeretetét, és az üdvösségre segítő Szentlelket kell közvetítenünk azok számára, akiket az Isten általunk akar megáldani! Mert (NB!) ott, ahol élünk, az Isten rajtunk keresztül tud és akar belépni a világba, és rajtunk keresztül áldja meg azokat, akikkel együtt élünk.

A legősibb időktől fogva úgy tisztelték Máriát, mint Istenszülőt. Amikor az Efezusi Zsinat Mária istenanyaságát hittételként kimondta, megvédte azt az igazságot, amelyet az Egyház kezdettől fogva vallott a kinyilatkoztatás alapján. A keleti egyházban az Istenszülő Szűz Mária ünnepe december 26-án van. A nyugati Egyházban a II. Vatikáni Zsinat után tiszteljük őt a mai napon úgy, mint Isten Anyját. A Szentírás nyolc alkalommal mondja Máriát Jézus anyjának. Ezek közül az egyik példa Pál apostolnak a Galatáknak írt levele, amit ma olvastunk fel, hogy „amikor elérkezett az időt teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született (Gal 4,4). Az Atya gondoskodott róla, hogy amikor a Kezdet belép az időbe és a sötétság szembeszegül a világossággal, a Boldogságos Szűz vegye át az Egyszülöttjéről való gondoskodását.

Azért ünnepeljük Máriát az újév kezdetén, hogy egész évben kövessük példáját. Mária a mai evangélium szerint a pásztorok elbeszélése után szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. Mi is ezt tegyük a szentmiséken elhangzó szavakkal!

1967 óta január 1. egyben a Béke Világnapja is. Jézus a Béke fejedelme. Amikor Isten áldotta békés, boldog újévet kívánunk, akkor arra kell törekednünk, hogy legyen jelen bennünk és köztünk személyesen az Isten, és működjünk együtt Vele! Amikor pedig valakinek azt mondjuk, hogy Isten éltesse, akkor azt óhajtjuk, hogy a Szentlélek tegye egyre élőbbé és személyesebbé a kapcsolatait az Atyával, a Fiúval és velünk is, már itt a földi és majd az örök életben!

Azt jelentse számunkra a BÚÉK, hogy Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!