John Henry Newman szenttéavatása napján ünnepi szentmise templomunkban

John Henry Newman bíboros szenttéavatása napján, 2019. október 13-án, vasárnap este fél 7-től ünnepi szentmise lesz templomunkban, melyet Barsi Balázs ferences atya mutat be. A liturgia énekeit a Belvárosi Ferences Kántorátus szolgálata fogja segíteni.

Előre láthatólag weboldalunkon keresztül élőben is követheti majd a szentmisét.

 

John Henry Newman (1801–1890) anglikán édesapa gyermekeként, anyai ágon francia kálvinista felmenők leszármazottaként anglikán lelkipásztor lett 1825-ben; Oxfordban szolgált több helyen, 1828-tól 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Mária-templomának volt a lelkésze. Ekkor kezdte tanulmányozni az egyházatyákat, ami elindította a katolizálás felé: „Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni” – írja egyik esszéjében. Newman az egyik legnagyobb hatású konvertita volt a viktoriánus Angliában; Apologia pro vita sua című önéletrajzában részletesen leírja katolizálása folyamatát. Teológiai munkássága jelentős hatással volt a II. Vatikáni Zsinat gondolatiságára.

1845-ben katolizált Boldog Dominic Barberi közreműködésével; 1847-ben pappá szentelték, majd belépett a Néri Szent Fülöp Oratóriumba. Angliába visszatérve megalapította a birminghami oratóriumot (1848), később két fiúiskolát is; tisztán látta a minőségi nevelés-oktatás fontosságát. XIII. Leó pápa kreálta bíborossá 1879-ben.