Augusztus 27. Évközi 21. hét, kedd

Évközi 21. hét, kedd – Mt 23,23-26

Kerüljük-e a végleteket: a lanyhaságot és a túlzásokat?

A mai evangéliumban Jézus az aránytévesztés miatt korholta a farizeusokat. „Elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben: az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget.”

Az igazságosság azt kívánja, hogy mindenkinek megadjuk azt, ami megilleti őt. Jézus megfogalmazásában ez az aranyszabály: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták.” (Mt 7,12)

Az igazságosság és az irgalmasság összetartozik. Az az igazság, hogy nem vagyunk makulátlanok, ezért mindnyájan rászorulunk Isten irgalmasságára. De Isten irgalmát akkor nyerhetjük el, ha mi is irgalmasok vagyunk. A túlbuzgó ember önmagát is megtéveszti. Beleéli magát olyasmibe, ami nem igaz, másokkal szemben pedig túl szigorú mércét alkalmaz, amely távol áll a szeretettől, vagyis igazságtalan és kegyetlen.

Aquinói Szent Tamás találóan mondta, hogy Az igazság – szeretet nélkül – kegyetlenség, a szeretet – igazság nélkül – rombol.

Szeretet nélkül

  • az igazságosságra törekvés – kegyetlenné tesz,
  • a kötelesség – elkedvetlenít, mert teherré válik,
  • a felelősség – kíméletlenné tesz,
  • a kedvesség – képmutatóvá tesz,
  • az okosság – számítóvá, önzővé, kapzsivá tesz,
  • a rendre való törekvés – kicsinyessé tesz,
  • a becsületességre törekvés – kevéllyé tesz,
  • a hit – fanatikussá tesz,
  • az élet – értelmetlenné válik.

A hűség elsősorban állhatatos kitartást jelent egy személy vagy valamilyen feladat mellett. A hűség jóval több mint kötelesség-teljesítés. Magában foglalja azt is, hogy a magamban és a másikban végbemenő változások ellenére is kitartok valaki, vagy valami mellett, vagyis magában foglalja mások hűtlensége esetén a megbocsátás készségét is.

A hűség éltetője, forrása a szeretet, (ahogy a hűtlenség oka a szeretet hiánya), és a hűség az igaz szeretet próbája. Ezért hangsúlyozza Jézus: „Maradjatok meg szeretetemben! Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.” (Jn 15,9-10)

NB-1! A szeretet ad értelmet mindennek. Minden munkánknak csak akkor van értelme, ha szeretetből tesszük. Adódhat azonban olyan helyzet és körülmény az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy minket nem szeret senki, és nem fogadja el a szeretetünket senki.

NB-2! „A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt 24,12-13.) Higgyünk abban, hogy „Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. (1 Jn 4,16)