Április 8. Nagyböjt 5. hete, hétfő

Nagyböjt 5. hete, hétfő, C – Dán 13,41-62, Jn 8,12-20

A magunk bűneivel törődünk-e?

A hosszú ószövetségi olvasmány is bizonyítja, hogy a bujaság idős korban is teljesen el tudja borítani annak az embernek az érzésvilágát és fantáziáját, aki nem vigyáz gondolataira és indulataira. Erről árulkodnak az ilyen témájú pletykálkodások a vén kéjencekről, vagy az idős emberek tisztátalan cselekedetei, amelyek olyan szokássá válhatnak, hogy nehezen tudnak tőlük megszabadulni. Jézus figyelmeztet, hogy „belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat és erkölcstelenség” (Mk 7,21). Már fiatal korban vigyázni kell arra, hogy ezekkel a gondolatokkal és érzésekkel nem szabad foglalkozni, mert különben felerősödnek és eluralkodnak rajtunk, és bűnös cselekedetekhez vezetnek.

mai evangélium alapján Jézus két kijelentésére érdemes figyelnünk.

l. „Én vagyok a világ világossága.” Engednünk kell, hogy Jézus bevilágítson szívünk legtitkosabb rejtekeibe is, és vele együttműködve tegyünk rendet magunkban!

2. „Én nem mondok senkiről ítéletet.

Jézus nem azért jött, hogy ítélkezzék, hanem hogy a bűnösöket bűnbánatra és megtérésre bírja, és elvegye bűneinket. Csak az igazi bűnbánat által tisztulunk meg! ! A saját lelkiismeretünket kell vizsgálgatni, nem a másokét. Csak azokra a bűneinkre kapunk bocsánatot, amelyeket elismerünk és megbánunk. Vigyáznunk kell, mert aki megítél, az tévedhet. Viszont aki megbocsát, az sohasem téved.

Érdemes imádkoznunk Reményik Sándorral, ahogyan a Ne ítélj című versében írta:

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak,
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

! Az ítélet az Isten dolga és joga! Ne feledjük Jézus figyelmeztetését (Mt 7,2): „Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”