December 25. karácsony – ünnepi szentmise

December 25. ünnepi mise – Jn 1,1-18

Mit jelent a számunkra karácsony ünnepe?

Az evangéliumban hallottuk, hogy a megtestesült Igében „élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” Ez azt jelenti, hogy a megtestesült Ige – a világ Üdvözítője – Élet és Világosság. Ezt Jézus maga is kijelenti: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.” Szent Ágoston ezt így magyarázta: „Az Ige az Atya ölén Igazság és Élet, testet öltve utunkká lett”. Ő a teljes Igazság és a fogyhatatlan Élet: az emberek világossága: „Az igaz Világosság, aki megvilágosít minden embert.”
Szent János ebbe az örömhírbe az üdvösség drámájáról szóló megrendítő üzenetet is beleszőtte: „A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.” „A világ őáltala lett, mégsem ismerte föl Őt a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.” A hitetlen világ, a bűn sötétségében élő emberek nem ismerték fel Jézusban az Atya küldöttjét, a megígért és várva várt Messiást. Pedig a
z Ige csak azok számára Üdvösség és Élet, akik hittel befogadják Őt, akikben titokzatos módon – a kegyelem révén – megszületik a betlehemi Gyermek. „Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek Benne.”
Ez az üzenet is azt jelenti számunkra, hogy Jézus bennünk akar megszületni, és így akar Isten gyermekeivé tenni minket. De amikor egy gyermek beleszületik egy családba, akkor átrendezi a család egész életét. Jézus bennünk való megszületésének is át kell rendeznie egész életünket. Dajkáljuk, tápláljuk magunkban, figyeljünk rá, engedjük, hogy jelenléte egyre jobban átalakítson és eligazítson minket, hogy mi is a világ világossága, és az ő békéjének és örömhírének hordozói legyünk!

NB! Akik/ahol Krisztust nem fogadják be, ott nem születik meg a béke. Betlehem és Jeruzsálem (= „a béke városa”) a legnagyobb békétlenség színhelye lett, és az is marad, amíg Krisztust nem fogadják be. De jelzés ez minden békétlen család/közösség számára is. Az ilyen közösségben nem fog sokáig tartani a békésnek tűnő karácsonyi hangulat. A „karácsonyi szeretet” gyorsabban elszáll, mint az angyalok. ! Az ünnep fényét nem a színes karácsonyfaégők adják, hanem az a fény, amely Jézusból, a világ világosságából árad. Sok külsőség rakódott az évek során a családi karácsonyi ünnepre, amelyeket mondhatunk szépnek és hatással vannak a karácsonyi hangulatra. De ezek a külsőségek soha ne vonják el figyelmünket a betlehemi Gyermekről, aki örömünknek és boldogságunknak az igazi forrása.

Jézus az öröm, a biztonság és a végtelen remény érzését s a szeretetet hozta el nekünk. Csukjuk be a bűnöknek, a gyűlöletnek és a kétségeknek a kapuit! Nyissunk utat a sötétséget legyőző fény és szeretet előtt, Jézus előtt! Legyen Ő kedves vendége házunknak, akinek látogatását készülődve vártuk, és akit örök vendégként mindig a szívünkben hordozhatunk.

A Krisztussal való együttélés töltse el mindnyájunk szívét túlcsorduló mértékben szeretettel, örömmel és békével, hogy szeretteinknek és környezetüknek is bőségesen jusson mindebből, és ne csak most, az ünnepek alatt, hanem az új év minden napján is és egész életükben!