Krisztus föltámadt!

Fotó: Bartók Nagy Péter

Krisztus föltámadt, alleluja! – Valóban föltámadt, alleluja!

Ferences közösségünk minden tagjának nevében Krisztus föltámadásának örömében megélt szent húsvétot kívánunk az alkalmi és a rendszeres böngészőinknek és kedves család­tagjaitoknak!

A Mindenható Isten jutalmazza meg mindazokat, akik Krisztus halálának és feltá­madásának méltó megünnepléséhez hozzájárultak:

  • akik virágok hozatalával vagy más adományaikkal támogatták templomunkat,
  • akik a Szent Sír előkészítésében és a templom takarításában részt vettek és az őket koordináló sekrestyésnek,
  • templomunk szkólájának (a Belvárosi Ferences Kántorátusnak), a Liszt Ferenc kórusnak és karvezetőiknek, valamint a kántor úrnak, a ceremonáriusoknak, a ministránsoknak, akik a szent liturgia ünnepélyességéhez nagyban hozzájárultak,
  • a gyóntató atyáknak, akik fáradhatatlanul rendelkezésre álltak,
  • és mindazoknak a híveknek, akik a nagyböjti szent időszak során szentgyónásukkal és jó cselekedeteikkel felkészültek húsvét szent ünnepére.